Opheffing Federatie Filmbelangen per 01-01-2013

Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 25-10-2011 is besloten de Federatie Filmbelangen te ontbinden. Dit is per 1-1-2013 het geval.

De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen nog ter inzage voor eenieder tot 31-03-2013  ten kantore van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF), Rokin 91, Amsterdam.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de NBF, 020-6646588, of mailen naar nbf@nbf.nl.

Namens het interim bestuur van de Federatie Filmbelangen,

Jules van den Steenhoven, NSC interim voorzitter
Michiel de Rooij, NVS
Wim Blaauboer, Netwerk Scenarioschrijvers
Mardou Jacobs, NBF
Sieger Sloot, ACT