Aanpassingen richtlijnen Eurimages en deadlines 2013

De richtlijnen van Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa, zijn aangepast. De veranderingen gaan in per 2013.

1. Het script moet worden aangeleverd worden in de oorspronkelijke taal, dat wil zeggen de taal waarin de film wordt opgenomen. Ook moet er een vertaling bijgeleverd worden in het Engels. Als de film in het Engels wordt opgenomen moet er een vertaling worden bijgevoegd in het Frans of één van de andere talen van de coproducerende landen. Als de vertaling niet wordt bijgevoegd, is de aanvraag ongeldig.
2. Het ‘treatment’ en de korte beschrijving van de karakters zijn niet langer verplichte documenten. Als deze documenten niet worden ingediend zal dat niet leiden tot een ongeldige aanvraag. Echter, bijvoeging van deze documenten wordt wel zeer aangeraden aangezien het zorgt voor een beter begrip van de artistieke aspecten van het project.
3. De ‘synopsis’, in het Frans en Engels, mogen niet meer dan drie pagina’s beslaan.
4. Een project kan uiterlijk 31 dagen voor (het einde) van de bestuursbijeenkomsten  ingetrokken worden. Intrekking van de aanvraag na deze datum zal de status van een afwijzing krijgen, met als resultaat dat er niet nogmaals ingediend kan worden.
5. Financiële steun zal niet meer bedragen dan 17% van de totale productiekosten, met een maximum van €500 000 (artikel 4.2.1.).

Voor 2013 zijn de deadlines voor indiening bij Eurimages:

18 januari 2013
22 april 2013
26 augustus 2013
25 oktober 2013

Klik hier voor meer informatie.

Bron: MEDIA Desk Nederland