Oproep Telescoopronde 2013

Het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren in 2013 opnieuw de productie van Telescoopfilms, Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde; dit in het kader van de samenwerking tussen het Filmfonds en de publieke omroep, gestimuleerd door het Ministerie van OCW.

Sinds 2000 heeft Telescoop geresulteerd in de speelfilms Minoes, Nynke, De
Grot, Grimm, Phileine zegt sorry, In oranje, Floris, De Dominee, Pluk van de Petteflet, Johan, Ik omhels je met duizend Armen,
Zwartboek, Nachtrit, Kicks, Alles is liefde, Bride Flight, Wit Licht en De Storm, Sonny Boy, Tony Tien en Tirza, Süskind, De Heineken Ontvoering, Dolfje Weerwolfje en Alles is familie. In 2011 en 2012 werden de films Kenau, De Stille Kracht en Wiplala in dit kader gesteund.

Professionele speelfilmproducenten worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarbij voldaan wordt aan onder andere de volgende voorwaarden:

– De totale financiering van geselecteerde projecten moet binnen 12 maanden na de bekendmaking van de selectie zijn gerealiseerd zodat de productie van het project eveneens uiterlijk 12 maanden na de selectie kan starten;

– Het project moet Nederlandstalig zijn, gericht zijn op een groot publieksbereik, dient Nederlands regietalent en scenariotalent van ervaren makers te stimuleren en dient een culturele meerwaarde te hebben;

– Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren distributeur waaruit blijkt dat deze
vertrouwen heeft in de marktkansen van het project en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;

– De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project en dient zich aantoonbaar in te spannen om andere private partijen te laten participeren in de financiering;

– Het voorstel dient een cross mediaal marketing- en distributieplan te bevatten dat door de distributeur is geschreven;

– Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds en daarnaast met de voorwaarden van CoBO en de publieke omroep;

– De totale staatssteunintensiteit is maximaal 50% van de productiekosten. Indien de staatssteun hoger is, zal bij een toekenning de bijdrage van de samenwerkende organisaties zodanig worden bijgesteld dat de 50% niet wordt overschreden. In het financieringsplan opgenomen bijdragen van het Filmfonds (alle ontwikkelingsbijdragen, Telescoopbijdrage en eventuele Suppletiebijdrage) worden gezien als staatssteun. De totale bijdrage van de publieke omroep exclusief de specifieke bijdrage voor Telescoop van het Ministerie van OCW wordt gezien als private investering;

– De telescoopbijdrage dient van doorslaggevend belang te zijn voor de haalbaarheid van de financiering en het financieringsplan moet aantoonbaar blijk geven van het ondernemerschap van de producent.

Toelichting
Nadat de projecten bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op
volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering van het Nederlands Filmfonds worden in behandeling genomen. Projecten waar nog geen omroep aan verbonden is, kunnen wel worden ingediend.

De aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen worden doorgezonden aan CoBO, waarna de publieke omroepen uit deze inzendingen een aantal filmplannen kiezen. Deze filmplannen worden, mits er inmiddels een omroep aan verbonden is, in de beslissende vergadering, die plaatsvindt in april 2013, beoordeeld door een commissie bestaande uit drie leden: twee vertegenwoordigers namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen. Producenten worden direct na vergadering telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Het aanvraagformulier voor de Telescoopronde 2013 is medio januari beschikbaar op www.filmfonds.nl. Alleen met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 12 maart 2013 tot uiterlijk 17.00 uur digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds, via http://aanvragen.filmfonds.nl. Tevens dient voor de sluitingstijd een schriftelijk exemplaar, voorzien van alle bijlagen, ingeleverd te zijn op het kantooradres van het Nederlands Filmfonds: Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam, telefoon: 020 5707676.

Bron: Filmfonds