Petitie Mediafonds met 8000 handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamer

Het wel of niet opheffen van het Mediafonds dient deel uit te maken van de toekomstverkenning voor het publieke mediabestel die staatssecretaris Dekker van OCW heeft aangekondigd. Die wens werd vandaag geuit bij overhandiging van de petitie “Mediafonds moet blijven”aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer.

Ruim 8000 personen onderschrijven de petitietekst:

Petitie: Mediafonds moet blijven

Wij

Kijkers/luisteraars, filmmakers, producenten, kunstenaars, (eind)redacteuren en andere betrokkenen

constateren

– dat het regeerakkoord een onevenredig grote bezuiniging wil doorvoeren op documentaires, dramaseries, animatie, radio, jeugdprogramma’s en internetproducties;
– dat een bezuiniging van 16 miljoen euro op het Mediafonds de kwaliteit van het aanbod ernstig schaadt;
– dat onze cultuur en democratie opbouwend mediabeleid verdienen, geen afbraak;
– dat het Mediafonds meerwaarde oplevert voor de onafhankelijke productiesector en de talentontwikkeling.

en verzoeken

het Mediafonds niet op te heffen en maatregelen te treffen om de kwaliteit en vernieuwing van het culturele en journalistieke media-aanbod verder te bevorderen.

Vorige week kwam ook de Raad voor Cultuur tot de conclusie dat het Mediafonds onmisbaar is voor het waarborgen van de kwaliteit van een pluriform medialandschap.

Naar de brief van de Raad voor Cultuur d.d. 3 december 2012
www.cultuur.nl/11/193/adviezen/advies-mediafonds.aspx

Bron: Mediafonds