Omroepbudget niet meer via leden

Het budget van de publieke omroep wordt voortaan niet meer verdeeld op basis van het aantal leden van de omroepen, maar op basis van kwaliteit en originaliteit. Dat is de kern van de plannen van staatssecretaris Dekker voor de publieke omroep.

De leden zijn wel belangrijk om een erkenning te krijgen, maar niet meer voor het budget. “Leden zijn belangrijk, maar uiteindelijk is de publieke omroep van en voor alle 17 miljoen Nederlanders”, zegt Dekker. Het vorige kabinet heeft 200 miljoen euro op de publieke omroep bezuinigd en het huidige 100 miljoen. De staatssecretaris benadrukt dat de bezuiniging om scherpe keuzes vraagt.

IKON en RKK
Omroepen die voorstellen doen die bijdragen aan de kwaliteit van de landelijke publieke omroep als geheel, kunnen relatief meer geld krijgen. Volgens Dekker zal competitie op creativiteit en kwaliteit leiden tot betere programma’s. De eerder voorgenomen fusies van omroepverenigingen gaan door, er moet efficiënter worden gewerkt, de omroepen krijgen meer ruimte voor eigen inkomsten en er komt meer centrale sturing van de raad van bestuur.

Volgens Dekker maakt de versnippering in Hilversum de uitvoering van de publieke omroep ingewikkeld en kostbaar. Zoals al in het regeerakkoord was aangekondigd, worden de regionale omroepen voortaan betaald door het Rijk en niet meer via de provincies. Hij denkt dat er drie landelijke tv-netten kunnen blijven, zeker als de regionale omroepen daarbij worden betrokken. Er gaat geen apart geld meer naar de kleine levensbeschouwelijke omroepen zonder leden, zoals de IKON en RKK. Die maatregel gaat in in 2016. Levensbeschouwing is een taak van alle omroepen, vindt Dekker. Het kabinet stelt vanaf 2017 ook geen geld meer beschikbaar voor het Mediafonds voor bijzondere producties.

Lees hier de brief van staatssecretaris Dekker over de bezuinigingen op de publieke omroep.


Bron: NOS