De Nederlandse Film en Televisie academie presenteert: ‘Met Excuses voor het Ongemak’

Ook dit jaar studeren er weer verschillende studenten af aan de Filmacademie met in het totaal 12 afstudeerfilms. En ook elk jaar gaat er veel energie in zitten om bijzondere en creatieve oplossingen te verzinnen voor het elk jaar groeiend tekort aan geld voor de eindexamenfilms.

De eindexamenfilm “Met Excuses voor het Ongemak” heeft dit jaar hier iets bijzonders voor bedacht.

“We kwamen er achter dat men nooit precies weet wat er met het geld wordt gedaan wanneer dit binnenkomt bij een productie” aldus de crew.  “We besloten om hier een creatieve oplossing voor te bedenken.”

Op www.cinecrowd.nl/met-excuses-voor-het-ongemak kunt u de film steunen en vervolgens invloed uitoefenen op het eindproduct. Nadat u geld heeft gedoneerd, krijgt u een email met de vraag waar u uw geld precies naartoe wilt laten gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om het geld te doneren aan de afdeling art zodat de production designers de mooiste spullen kunnen kopen voor de invulling van de film.

Op de website www.metexcusesvoorhetongemak.nl kunt u bekijken hoe de afdeling ervoor staat qua percentages met betrekking tot hun streefbedrag om de film te realiseren.

“Met Excuses voor het Ongemak”
In een perfecte jaren ’60 stad waar iedereen gelukkig is, volgen we bijzondere archetypes bij hun zoektocht naar een sprankje menselijkheid.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.metexcusesvoorhetongemak.nl.

Deze tragikomische mozaïekfilm van 24 minuten wordt gemaakt in samenwerking met de VARA die de film in 2013 meerdere malen zal uitzenden op Nederland 2. Ook draait de film in het EYE Film Instituut in Amsterdam tijdens het Eindexamenfestival en op het Nederlands Film Festival in Utrecht.