Cursus filmjournalistiek in januari/maart 2013

Fontys Hogeschool Journalistiek organiseert in nauwe samenwerking met de Filmkrant een cursus filmjournalistiek.

De cursus heeft een praktische opzet, met veel aandacht voor oefening en feedback. Er wordt aandacht besteed aan de recensie, het interview en het achtergrondverhaal.

Alle opdrachten zijn gekoppeld aan het Internationaal Film Festival Rotterdam.

Docenten: Dana Linssen en Ronald Rovers, hoofd- en eindredacteur van de Filmkrant.

Cursusplaats: Amsterdam. Cursusperiode: januari, februari, maart 2013.

Voor meer informatie zie: www.filmjournalistiek.fhj.nl

Bron: Fontys Hogeschool Journalistiek