FNV KIEM pleit voor verhogen budget Mediafonds

Op initiatief van de NPO kwam vorige week maandag een brede vertegenwoordiging vanuit de film- en televisiesector samen. Aanleiding van de bijeenkomst was de aangekondigde bezuinigingen op de NPO waarop een gezamenlijke actie besproken zou worden. Het gesprek kreeg echter een andere wending; de NPO nam het podium om haar eigen plannen te presenteren waardoor er geen dialoog meer mogelijk was. Plannen om het Mediafonds op te heffen en intern bij de NPO uit te voeren. Speerpunt hierbij: het behoud van drama en documentaires.

FNV KIEM, die aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van het Mediafonds, ziet de plannen van de NPO als een vorm van ‘eigen belang’ en beschrijft het als het plegen van een ‘coup’.

“Het is goed dat de NPO zich zo nadrukkelijk uitspreekt over het publieke belang van het behoud van kwetsbare programma’s zoals Nederlands drama en documentaires. Dat de NPO vervolgens deze taken zelf op zich neemt is te zien als een handreiking naar filmmakers maar net zo goed als een coup”, aldus Peter van den Bunder, bestuurder FNV KIEM.
“Eigen belang van de NPO speelt hierbij ook een grote rol. Opvallend is dat de NPO zich verder weinig publiek verzet tegen de oplegde extra bezuiniging van 100 miljoen en de timing van het bericht vlak voor de opening van het IDFA. Het is in ieder geval goed dat de NPO haar beloftes zwart op wit zet en in gesprek gaat met de makers over de invulling”.

Borgen van financiering, kwaliteit en expertise
FNV KIEM is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het Mediafonds. De argumenten van destijds gelden nog steeds. Sterker nog, ze winnen aan kracht: de kwetsbare positie van de productie van kunst van eigen bodem, de moeizame verhouding met de leiding van de publieke omroep, de afhankelijkheid van de publieke omroep, zorgen om het borgen van de financiering, kwaliteit en expertise voor drama en documentaire.
Van den Bunder: “We leven in een tijd waarin er ruim een derde deel van het NPO-budget wordt bezuinigd en een van de leidende gedachten bij die bezuinigingen is: minder produceren, meer buitenlandse aankopen. Goed dat de NPO met haar nieuwe plannen garanties wil afgeven, maar FNV KIEM pleit voor het behoud van het Mediafonds. Middels een petitie roept FNV KIEM iedereen op het Mediafonds te steunen.

Verhogen budget Mediafonds
Tot slot vindt van den Bunder dat niet alleen het invoeren van een tax shelter belangrijk is, maar het zelfs nog beter is om te investeren in de filmindustrie en het budget van het Mediafonds ten behoeve van Nederlands drama en documentaires juist te verhogen.
De gezamenlijke brief van 30 oktober die namens sector verstuurd is, is dan ook nog steeds een belangrijke oproep aan de politiek.

Teken hier de petitie voor het behoud van het Mediafonds.

Bron: FNV KIEM