Open brief aan de makers van documentaire, drama en film

Makers van documentaires, dramaseries en filmproducties blijken veel vragen te hebben over het aanbod van de Publieke Omroep om de rol van het Mediafonds over te nemen. Naast instemming en opluchting, is de scepsis groot. De NPO stuurt daarom vandaag een open brief naar de sector om duidelijkheid te scheppen.

Open brief aan de makers van documentaire, drama en film in Nederland

Waarom de Publieke Omroep drama en documentaire zo belangrijk vindt

Het Mediafonds is de afgelopen jaren van grote waarde geweest. Ook de Nederlandse Publieke Omroep werd overvallen door het kabinetsbesluit om het budget voor het Mediafonds te schrappen. Met het afschaffen van het Mediafonds dreigt de productie van artistieke documentaires en hoogwaardig drama en film in gevaar te komen. De publieke omroep wil dat nu voorkomen door de rol van het Mediafonds over te nemen. Op dit voorstel, dat ik afgelopen maandag deed, heb ik veel reacties gekregen. Naast instemming en opluchting, krijg ik ook de nodige vragen van diverse makers en vertegenwoordigers uit de sector. Die vragen probeer ik in deze open brief te beantwoorden.

De Nederlandse Publieke Omroep wil artistieke documentaire, hoogwaardig drama en film behouden. Daar hebben we drie redenen voor:
1.    Het Nederlandse publiek heeft een grote waardering voor deze – veelal Nederlandse – producties. Ook internationaal is er veel erkenning voor. De publieke omroep wil deze programma’s voor het publiek behouden.
2.    Artistieke documentaires, hoogwaardig drama en film horen bij de publieke omroep. Een publieke omroep zonder deze genres is niet denkbaar, ook omdat deze genres in een commerciële omgeving vaak niet gemaakt kunnen worden.
3.    Voor makers is het lastig om de financiering van producties rond te krijgen. In het verleden hebben zij al te vaak met bezuinigingen te maken gehad. We willen ervoor zorgen dat de sector levensvatbaar blijft.

Wat gaat de Nederlandse Publieke Omroep nu doen?
We zullen de aanvullende financiering die nu nog via het Mediafonds tot stand komt garanderen. Die 14 miljoen voor artistieke documentaires, hoogwaardig drama en film gaan we apart zetten.

Waarom 14 miljoen en niet het gehele Mediafonds?
Het Mediafonds heeft ook overhead en financiert ook games, bijeenkomsten en regionale producties. Daarnaast kondigde het Mediafonds aan projecten te willen financieren voor commerciële omroepen. Dat kunnen en willen we als Nederlandse Publieke Omroep niet overnemen, omdat dat simpelweg niet hoort bij de taak van de publieke omroep. We willen juist wel de kwetsbare producties bij de landelijke publieke omroep en het stimuleren van talent blijven financieren. De toezegging van 14 miljoen voor deze kwetsbare genres zullen wij binnenkort in een brief aan de nieuwe Staatssecretaris voor Media toelichten.

Waarom maken we dit nu bekend?
Nu het kabinet het Mediafonds dreigt te schrappen, is het voor ons belangrijk om artistieke documantaire, hoogwaardig drama en film te steunen, omdat deze genres buiten de publieke omroep nauwelijks levensvatbaar zijn. Ook willen we de sector duidelijkheid geven. De Nederlandse Publieke Omroep vernieuwt en moet tegelijkertijd 300 miljoen bezuinigingen doorvoeren. Daarbij maken wij fundamentele keuzes.

Maar de Publieke Omroep moet toch bezuinigen?
Ja, de Publieke Omroep moet bezuinigen. In totaal 300 miljoen. Geen enkel genre kan daar ongeschonden uit komen. De Nederlandse Publieke Omroep financiert nu al 53 mln aan drama en documentaire uit het eigen programmabudget. Ondanks de bezuinigingen zal de Publieke Omroep ook vanuit dat eigen budget voor drama en documentaire blijven staan. Er doen verhalen de ronde dat de publieke omroep volgend jaar 16 miljoen op drama en documentaire wil bezuinigingen. Deze verhalen zijn onjuist. Volgend jaar wordt er op efficiency bespaard in de organisatie. Drama en documentaire blijven overeind.

Hoe gaat de publieke omroep die 14 miljoen inzetten?
Die 14 miljoen is bedoeld voor artistieke documentaire, hoogwaardig drama en film, vergelijkbaar met de aanvullende financiering door het Mediafonds nu. Daar wordt het geld voor opzij gezet. De Nederlandse Publieke Omroep wil met de sector in gesprek over hoe die financiering verdeeld kan worden. Daarvoor willen we gebruik maken van de experts die in de sector actief zijn. Denk aan een speciale commissie. Zo wil de Nederlandse Publieke Omroep garanderen dat artistieke en hoogwaardige producties voor het publiek behouden blijven.

Vandaag start het IDFA in Amsterdam, waarin we zien hoe belangrijk, mooi en impactvol documentaire kan zijn. Ook bij de publieke omroep besteden we deze week extra aandacht aan documentaire en het IDFA De publieke omroep en de sector zullen gezamenlijk aan de toekomst moeten werken, zodat we gezamenlijk drama en documentaire voor het publiek kunnen behouden

Shula Rijxman
Lid Raad van Bestuur Nederlandse Publieke Omroep