Regeerakkoord bedreigt dramaseries en documentaires

Als het regeerakkoord ongewijzigd wordt doorgevoerd, betekent dit niet alleen dat meer dan de helft van de drama- en documentaireproducties niet meer gemaakt kunnen worden, maar ook dat de kwaliteit wordt uitgehold. Dat stellen de eindredacteuren documentaire en drama van de publieke omroepen.

Het schrappen van het Mediafonds, de korting op het Filmfonds en de extra bezuinigingen op de Publieke Omroep zorgen niet alleen voor een verschraling van het aanbod op televisie, maar gaan ook ten koste van de reflectie op onze cultuur en samenleving. De Publieke Omroep kan deze belangrijke taak niet meer volwaardig waarmaken. Miljoenen kijkers worden ernstig teleurgesteld.

In alle tv-genres komen de bezuinigingen hard aan, maar de programmering van documentaire en drama wordt extra hard geraakt omdat het schrappen van het budget van het Mediafonds met name ten koste van documentaire en drama gaat. Juist kwalitatief hoogstaande en onderscheidende drama- en documentaireproducties dreigen weg te vallen, terwijl deze genres tot de kerntaken van de Publieke Omroep behoren.

De eindredacteuren vragen zich af of Den Haag wel beseft wat de consequenties van deze maatregelen zijn.

Prijswinnende producties, zoals De regels van Matthijs (Gouden Kalf Documentaire), A’dam-E.V.A. (Beeld en Geluid Award), Annie M.G. (Beeld en Geluid Award), Anton Corbijn, Inside Out (Prix d’Italia), Ouwehoeren(Prix Europa) kunnen dan niet meer gemaakt worden.

Ook zal het publiek series moeten missen die niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland succesvol zijn, zoals Penoza, Overspel en Bellicher.

De eindredacteuren zijn zich ervan bewust dat er in Nederland bezuinigd moet worden, maar documentaire en drama behoren een centrale plaats te behouden op de publieke televisie. De kwaliteit van de Nederlandse producties is in de afgelopen jaren gegroeid naar een internationaal topniveau, onder andere door de jarenlange talentontwikkeling. We moeten voorkomen dat deze inspanningen en investeringen voor niets zijn geweest.

Het is dan ook het dringende verzoek van de eindredacteuren om het budget voor documentaire en drama veilig te stellen, zodat de Publieke Omroep de hoogwaardige programmering kan blijven bieden waar het publiek recht op heeft.

Namens de eindredacteuren documentaire en drama van de publieke omroepen,

Barbara Truyen, voorzitter Werkgroep Documentaire

Robert Kievit, voorzitter Werkgroep Drama

Bron: Publicy