Overzicht reacties opheffing Mediafonds

Op 29 oktober 2012 werd in het regeerakkoord bekend gemaakt dat de fusie tussen het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties wordt heroverwogen, dat het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan en dat met deze heroverweging 16 miljoen euro wordt bespaard. Op een speciale pagina op de website van het Mediafonds worden reacties bijgehouden.

http://www.mediafonds.nl/updates-toekomst

Bron: Mediafonds