Zorgen over regeerakkoord – brief namens brancheorganisaties

Met grote zorg heeft de NBF evenals andere brancheorganisaties kennis genomen van de voornemens in de paragrafen Kunst & Cultuur en Media van het regeerakkoord. De voorgenomen maatregelen treffen de sector opnieuw onevenwichtig hard en zullen grote consequenties hebben voor het culturele film en media aanbod. Er is o.a. namens de NBF en andere brancheorganisaties dan ook een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om haar zorgen te uiten. Hieronder vindt u de inhoud van de brief.

Met grote zorg heeft de film- en televisiesector kennis genomen van de voornemens in de paragrafen Kunst & Cultuur en Media van het regeerakkoord. De voorgenomen maatregelen treffen de sector opnieuw onevenwichtig hard en zullen grote consequenties hebben voor het culturele film en media aanbod.
In het regeerakkoord wordt gepleit voor een onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardig media-aanbod, toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Dit onderschrijven wij volledig. Deze ambitie lijkt nu volledig ondermijnd te gaan worden door de €100 miljoen extra bezuinigingen op de Publieke Omroep en de heroverweging van het Mediafonds. Mocht deze heroverweging betekenen dat het huidige Mediafonds opgeheven wordt en dat het budget voor drama, documentaire en talentontwikkeling verdwijnt, dan heeft dat onherroepelijke gevolgen voor de sector. In de grote bezuiniging op de Publieke Omroep is het kennelijk de bedoeling specifiek de geoormerkte gelden voor kunst en cultuur en de samenwerking met culturele instellingen, makers en producenten te treffen. Voor een hoogwaardig aanbod is het van groot belang dat er ondanks de bezuinigingen bij de Publieke Omroep genoeg ruimte blijft voor de onafhankelijke makers en producenten.

Wij vragen ons af of de overheid zich realiseert dat door bovengenoemde maatregelen, na de al eerder doorgevoerde bezuinigingen bij het Filmfonds, 80% van het fondsenbudget voor documentaires verdwijnt. Hoogwaardige Nederlandse dramaseries kunnen niet meer gemaakt worden. Ook de projecten waarin jonge en beginnende speelfilm en televisie makers via het Mediafonds en het Filmfonds gestimuleerd worden en hun talent kunnen ontwikkelen zullen verdwijnen. Nationaal en internationaal geprezen TV-producties zoals de dramaseries A’dam en Eva, Overspel, Penoza en Lijn 32, de documentaires zoals Ouwehoeren, De regels van Matthijs en Stand van de Sterren en speelfilms als Kauwboy hadden zonder fondssteun niet gerealiseerd kunnen worden.

De desastreuze gevolgen van de aangekondigde maatregelen worden bovendien verergerd door het gebrek aan initiatief in het regeerakkoord voor economische maatregelen. Hoewel in het regeerakkoord gesteld wordt dat cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen ondersteund en gestimuleerd worden zien wij daar niets van terug.

Er wordt structureel €52 miljoen gekort op het topsectoren beleid van EL&I en €2 miljoen op het topsectoren beleid van OCW. Het water staat de filmsector aan de lippen.

Door het ontbreken van een gelijk speelveld met het buitenland gaan Nederlandse filmbedrijven failliet en wordt de filminfrastructuur in Nederland in rap tempo afgebroken. Het stimuleren van bedrijven en bedrijvigheid in Nederland door industriebeleid is onontbeerlijk om, na de al eerder doorgevoerde bezuinigingen, de filmsector gezond en vitaal te houden. Wij wijzen erop dat dergelijke maatregelen niet alleen zorgen voor een gezonde marktontwikkeling in de filmindustrie maar ook bijdragen aan een gezonde economie in Nederland. De Belgische tax shelter voor audiovisuele werken is recent onderzocht door Deloitte (2012) en per €1 kosten levert dat de staat €1,21 op. In de periode 2007-2011 heeft dat de Belgische staat €77 miljoen opgeleverd. De werkgelegenheid in de sector is met 23% gestegen t.o.v. 8,5% algemeen landelijk. Er was een stijging in filmproductie van 150% en een groei in internationale prijzen.

Wij zijn ons ervan bewust dat er bezuinigd moet worden, maar de manier waarop dit nu is ingevuld heeft fatale gevolgen voor film- en televisie industrie. Verschraling zal het gevolg zijn. Wij verzoeken uw partij dan ook de budgetten voor Nederlandse documentaires, drama en speelfilm op peil te houden en ruimte te maken voor economisch beleid.

Ondertekend door:
Ger Poppelaars – Voorzitter Dutch Directors Guild
Jean van de Velde – Voorzitter Netwerk Scenarioschrijvers
Hans Bosscher – Voorzitter NBF
Marc van Warmerdam – Voorzitter Filmproducenten Nederland
Monique Busman – Voorzitter Documentaire Producenten Nederland
Michiel Snijders – Voorzitter Vereniging Nederlandse Animatie Producenten
Vincent Croiset – Directie ACT Acteursbelangen
Roel Kooi – Voorzitter Onafhankelijke Televisie Producenten
Peter van de Bunder – Voorzitter Crewbelangen FNV Kiem

cc: Nederlands Filmfonds, Mediafonds