Nieuw voor leden: korting op productieverzekeringen bij Meeus Media

Meeus Media breidt het collectieve verzekeringspakket voor NBF-leden uit met een productieverzekering met 10% korting. Hier is meer informatie te lezen.

Meeus Productieverzekering – korting van 10%

Bij deze verzekering wordt als basis de drager/het negatief verzekerd. Daarnaast kan deze dekking nog worden uitgebreid met diverse extra’s.

Hoe werkt het nu?

De intrinsieke/daadwerkelijke waarde van bijvoorbeeld een tape is natuurlijk bijv. slechts EUR 35,-, dit terwijl de tape met opnamen al niet meer objectief vast te stellen zijn. Immers de vastgelegde beelden/momenten van bijvoorbeeld de Olympische Spelen kun je niet meer terughalen.

Maar alle kosten die gemoeid zijn bij een opnamedag zijn vele malen meer. Bijvoorbeeld opnieuw afhuren locatie, crew, apparatuur en props. Zeker als de shoot plaatsvond op een buitenlandse locatie kunnen de kosten natuurlijk snel oplopen.

De maximale looptijd van de verzekering is vanaf ingangsdatum (pré)productie tot het moment dat de uitzend gerede drager compleet is. In de praktijk is het uiteraard van belang dat er zoveel als mogelijk een kopie van de master is en beide ook fysiek op een aparte plaats zijn opgeborgen. U kunt zich voorstellen dat een alles-verwoestende-brand het gehele pand in as kan leggen. Mocht u e.e.a. digitaal inladen is het natuurlijk weer van belang dat het bronmateriaal veilig opgeborgen is.

Tot zover de productieverzekering. Indien u met een cast of crew waarvan bepaalde personen werkt die onmisbaar zijn voor de totstandkoming van de productie, dan is het mogelijk de aanwezigheid van de betreffende personen te verzekeren. Immers mocht bijvoorbeeld de hoofdpersoon onverhoopt ziek zijn en dus niet aanwezig, of zelfs familieleden van hen, dan worden de kosten voor uitstel van de opnamen vanuit de polis betaald. Dit wordt genoemd het risico van Non-Appearance.

De grondslag van de verzekering is de begroting c.q. het budget. Op basis hiervan wordt de verzekering ingericht. Optioneel kan dan bijvoorbeeld worden meegenomen inhuur van apparatuur, props, kosten van verblijf.

In de verzekerde periode kan ook de post-production worden meegenomen. Zodat ook de gevolgen/kosten voor heropname zijn meeverzekerd als er tijdens de montage per abuis gewist wordt ipv gespoeld.

Kortom het risico gedurende de gehele productie kan worden afgedekt middels een verzekering. Volledig op maat gemaakt afgestemd op uw wensen.

Meer informatie? Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Meeùs Media op 035-53 99 200 of per mail via info.hilversum@meeus.com. Vermeld wel altijd dat je NBF-lid bent om in aanmerking te komen voor de kortingen.