Nieuwsberichten van het Filmfonds

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van het Filmfonds.

– Vacature Filmconsulent Animatie
– Filmfonds maakt nieuwe organisatie bekend
– Nieuwe Nederlandse speelfilms ondersteund
– 830.000 euro Europese steun voor twee Nederlandse films
– EFARN Meeting 25 en 26 oktober

Tijdens het Nederlands Film Festival 2012:
– Bijeenkomst Nederland en Duitsland
– Ontmoeting Nederland-Turkije tijdens Holland Film Meeting
– Animatiemeeting een succes
– Verspectief, onverwacht verfrissend
– Documentaire zoekt publiek

– Conferentie ‘Cultuur in Beeld’
– EAVE Workshop week Amsterdam

Vacature filmconsulent animatie (Reageren voor 1 november 2012)

Vanaf 2013 selecteren filmconsulenten ingediende filmplannen binnen de programma’s New Screen NL en Screen NL en adviseren de directeur/bestuurder over de selectie van filmplannen voor ondersteuning. Voor de invulling van de nieuwe organisatie zoekt het Fonds per 1 januari 2013 en filmconsulent Animatie.

FILMCONSULENT  Animatie  M/V (max 0.8 fte)
Het betreft een aanstelling voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot een beperkte verlenging met een extra jaar. Lees hier meer informatie over de vacature.

Filmfonds maakt nieuwe organisatie bekend

Het Nederlands Filmfonds heeft de eerste benoemingen voor 2013 bekendgemaakt:

Frank Peijnenburg wordt Hoofd Screen NL
Bero Beyer, José van Doorn en Monique Ruinen worden Filmconsulent Speelfilm
Pieter Fleury wordt Filmconsulent Documentaire
Dorien van de Pas wordt Filmconsulent Talentontwikkeling/Hoofd New Screen NL
Renée van der Grinten wordt Filmconsulent Filmisch Experiment & Documentaire
Verdere benoemingen worden later dit jaar bekend gemaakt.

Het Fonds heeft ter voorbereiding van de beleidsplanperiode 2013-2016 een reorganisatie doorgevoerd. Per 1 januari 2013 introduceert het Fonds drie programma’s met een specifiek profiel voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: New Screen NL voor nieuw talent, filmisch experiment en korte (animatie)film, Screen NL voor speelfilm, lange animatiefilm en lange documentaires primair gericht op regisseurs die hun tweede of volgende film maken en Screen NL Plus, het (semi) automatische programma gericht op de realisering van bioscoopfilms voor een groot publiek en de distributie van filmproducties. Elk programma wordt geleid door een hoofd dat verantwoordelijk is voor het proces van beoordeling en advisering. Voor de selectie van projecten werkt het Fonds niet langer met een adviescommissie maar start het met het internationaal beproefde filmconsulentensysteem.

Filmconsulenten analyseren, beoordelen en adviseren inhoudelijk over filmplannen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) verzorgt onder leiding van het betreffende hoofd daarbij de productionele en zakelijke analyse en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Filmconsulenten worden aangesteld voor een periode van 3 jaar met de optie van verlenging. Voor advisering over filmactiviteiten blijven externe adviseurs betrokken evenals voor de advisering bij samenwerkingsprojecten met derden.
Lees verder

Nieuwe Nederlandse speelfilms ondersteund

Het Filmfonds investeert in drie nieuwe speelfilms
Loenatik, de Reünie krijgt € 260.000 realiseringsbijdrage.
Regie: Johan Timmers
Scenario: Karen van Holst Pellekaan, Martin van Waardenberg
Productie: Topkapi Films, The Storytellers Film & TV
Genre: Comedy / Familiefilm
Logline: De vijf psychiatrische patiënten uit Loenatik zijn noodgedwongen terug in de maatschappij, en zonder hen is de werkloze zuster Ten Hoeven depressief. Wanneer de gekken vernemen dat de zuster ontvoerd is, komen ze gezamenlijk in actie. Na een uitbundige, gevaarlijke en knettergekke zoektocht vinden ze hun geliefde zuster terug en blijkt er achter dit ontvoeringsmysterie een ongelooflijk verhaal te zitten.

Spijt krijgt € 450.000 realiseringsbijdrage.
Regie: Dave Schram
Scenario: Maria Peters, Dick van den Heuvel (gebaseerd op het gelijknamige boek van Carry Slee)
Productie: Shooting Star Filmcompany
Genre: Jeugdfilm
Logline: David zit in de klas bij de dikke Jochem die gepest wordt. Hoewel David steeds meer in opstand komt tegen het gepest is het nog maar de vraag of de hulp op tijd is.

Tussen 10.00 en 12.00 krijgt € 350.000 realiseringsbijdrage.
Regie en scenario: Peter Hoogendoorn
Productie: Phanta Vision Development en Keren Cogan Films
Genre: Drama
Logline: In het aanzien des doods zit het leven vol van futiliteiten. Futiliteiten die onze eigen perceptie van tijd kleurt. De tijd die voorbijgaat, die geleefd is en ervaren wordt. Tijd stopt voor niemand, is onomkeerbaar en kan tergend langzaam gaan.

830.000 euro Europese steun voor twee Nederlandse films

De Nederlandse speelfilms Land en Kenau krijgen totaal 830.000 euro aan Europese realiseringssteun. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages besloten. Kenau ontvangt het hoogste bedrag dat ooit door Eurimages aan een Nederlandse film is toegekend.

Land van scenarist/ regisseur Jan-Willem van Ewijk ontvangt 230.000 euro aan Europese ondersteuning. Co-scenarist is Abdelhadi Samih. Producenten zijn Augustus Film en Propellor Films in coproductie met België, (Man’s Film Productions), Duitsland (Endorphine Production) en Marokko (Agora Film). De productie vindt momenteel plaats in Marokko.

Kenau van regisseur Maarten Treurniet en scenaristen Marnie Blok en Karen van Holst Pellekaan ontvangt 600.000 euro Europese ondersteuning. Producent is Fu Works in coproductie met Hongarije (IM Films) en België (Prime Time).
Eerder dit jaar ontving de majoritair Nederlandse speelfilm Boven is het Stil van regisseur en schrijver Nanouk Leopold 270.000 euro aan Europese ondersteuning. De Nederlands minoritaire speelfilms The Blue Wave en Fountain of Youth kregen dit jaar totaal 330.000 euro van Eurimages

Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa, werd in 1988 opgericht en bestaat uit 36 lidstaten. Het zet zich in voor coproductie, distributie en vertoning van de Europese film. De Raad komt vier keer per jaar bijeen en heeft inmiddels meer dan 1200 lange speelfilm- en documentaire coproducties gesteund. Het Filmfonds vertegenwoordigt Nederland in Eurimages.

EFARN meeting 25 en 26 oktober

Op 25 en 26 oktober a.s. zal het Nederlands Filmfonds gastheer zijn van de jaarlijkse EFARN meeting, die in EYE wordt georganiseerd. Het European Film Agency Research Network is tien jaar geleden opgericht als een informeel netwerk van researchers en analisten, werkzaam bij Europese filmfondsen en –instellingen met het doel om de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende Europese landen met betrekking tot de filmindustrie en marktgegevens te bevorderen. EFARN wordt gecoördineerd door de analisten die werkzaam zijn bij het European Audiovisual Observatory. Deelnemers vanuit 20 verschillende Europese landen komen bij elkaar om recente onderzoeksmethoden en resultaten op filmgebied met elkaar uit te wisselen. Deelname alleen op uitnodiging.

Tijdens het Nederlands film festival (NFF 2012)

Bijeenkomst Nederland en Duitsland

Tijdens het Nederlands Filmfestival in 2011 is een begin gemaakt met besprekingen tussen het Nederlands Filmfonds, het Duitse nationale fonds FFA en met de diverse regionale Duitse fondsen om mogelijkheden tot nauwere samenwerking te onderzoeken en of een coproductieverdrag tussen beide landen daartoe adequaat is. Door de fondsen is daarom het initiatief genomen om alvast met activiteiten te starten ten einde de samenwerking tussen met name de producenten van beide landen te intensiveren. De eerste activiteit was dit jaar tijdens het NFF in Utrecht waar met ondersteuning van de Holland Film Meeting een dag werd georganiseerd. Hier konden vertegenwoordigers van de Duitse en Nederlandse fondsen hun licht laten schijnen over de filmindustrie in hun land en kwamen 12 beginnende producenten uit beide landen bijeen om hun plannen en projecten aan elkaar voor te leggen. Dat werkte heel goed, gezien de positieve reacties van de deelnemende producenten. Voor 2013 staat een bijeenkomst op een nog nader te bepalen Duits filmfestival op stapel.

Ontmoeting Nederland-Turkije tijdens Holland film meeting
(NFF 2012)

In april jl. bracht een delegatie van Nederlandse filmmakers, producenten, Eye International, FPN, Filmfonds en de Holland Film Meeting een bezoek aan het Festival Meeting On The Bridge in Istanbul. Behalve een uitwisseling van projecten op de coproductiemarkt, werd in een tweetal meetings voor Turkse filmmakers informatie gegeven. Enerzijds over de mogelijkheden om met Nederland te coproduceren, anderzijds over de manier waarop jeugd- en familiefilms worden gemaakt en hoe de doelgroepen voor dit genre worden bereikt. Hoog op de agenda stond de vraag, of de Turkse overheid bereid is om middelen te reserveren voor minoritaire coproducties met het buitenland.
In Utrecht vond tijdens de Holland Film Meeting 2012 een vervolg plaats, waarbij een stevige delegatie uit Turkije aanwezig was. Behalve producenten en medewerkers van Meeting On The Bridge waren er ook vertegenwoordigers van het verantwoordelijke Turkse ministerie en die een toelichting gaven op de stand van zaken m.b.t de wetgeving die minoritaire coproducties mogelijk moet maken. Er is nog weinig bekend over de criteria, maar wel werd duidelijk dat die wetgeving er komt. In Turkije is er geen nationaal filmfonds, maar moeten producenten hun aanvraag voor subsidie richten tot het ministerie zelf. Producenten en makers uit Nederland en Turkije hielden daarna onderling een speeddate met projecten, die in aanmerking komen voor financiering in beide landen. De hoop is dat het leggen van deze contacten in de toekomst zal leiden tot meer samenwerking tussen de producenten van beide landen.

Animatiemeeting een succes (NFF 2012)

Meer samenwerking op het gebied van animatieproducties, dat was het doel van de animatiemeeting die plaatsvond op zondag 30 september en maandag 1 oktober tijdens het Nederlands Film Festival.

Het Nederlands Filmfonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds brachten zeven Nederlandse producenten en zes Vlaamse producenten samen voor een intensieve ontmoeting. Twee dagen lang trokken ze met elkaar op om inzicht te verkrijgen in elkaars werk en mogelijke samenwerkingsverbanden te verkennen. Meteen bij de start was duidelijk dat elke producent minstens één project onderhanden had waarvoor hij een samenwerkingspartner zocht.

Na de eerste kennismaking woonde het gezelschap een festivalprogramma bij met korte animatiefilms van Nederlandse bodem. Aansluitend vond er een borrel en diner plaats waarbij de Vlaamse gasten met een groot gezelschap met Nederlandse animatieprofessionals van gedachten kon wisselen.

De volgende dag stond op het programma een excursie naar Pedri Animation (gespecialiseerd in stop motion animatie) in Ankeveen en Bob Kommer Studios (gespecialiseerd in geluid, stemopname en foley) in Den Haag. Bij Pedri mochten de gasten zelf de poppen hanteren, die verrassend buigzaam en soms verbazingwekkend zwaar waren. En iedereen kon constateren dat de variëteit aan voorwerpen waarmee foley geluid te maken is bijzonder groot is. De deelnemers van Nederlandse zijde waren: Pedri Animation, Mooves, The Drawing Room, Cineventura, Armadillo Film, Valk Productions en Rocketta Film. De deelnemers van Vlaamse zijde waren: 1st Day, Sancta, Lunanime, Beast Animation, Eyeworks en Panache.

Verspectief, onverwacht verfrissend (NFF 2012)

Op zaterdag 29 september vond de bijeenkomst  ‘Verspectief’ in de Stadsschouwburg te Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst, een initiatief van het Nederlands Filmfonds samen met het Nederlands Film Festival, konden reguliere filmmakers en experimentele filmmakers via een workshop met elkaar kennismaken en van gedachten wisselen over elkaars werk en werkwijze.
De bijeenkomst werd georganiseerd omdat het stimuleren van innovatie in de categorieën waarin het Fonds actief is, een van de beleidsspeerpunten van het Fonds is. Met name de experimentele film is vaak vernieuwend, uitzonderlijk en grensverleggend. Deze verkent de grenzen van de cinematografie en jaagt de discussie over deze grenzen aan. Het experiment, niet gehinderd door conventies, kan hiermee een motor zijn voor een brede groep filmmakers.
Het is echter gebleken dat makers van ‘reguliere’ films en experimentele filmmakers onderling weinig contact hebben. Het Fonds wilde met deze bijeenkomst de uitwisseling tussen deze makers aanmoedigen.

De workshop werd over het algemeen goed ontvangen bij de groep van circa 30 makers. De makers, bestaande uit regisseurs, scenaristen, beeldend kunstenaars en enkele actrices vonden het onverwacht verfrissend en een erg goed initiatief. De groep had vooral behoefte om te netwerken. Hiermee is het doel dat het Fonds voor ogen had, de uitwisseling tussen makers aanmoedigen, met de workshop ‘Verspectief’ behaald. Enkele reacties van deelnemers:

‘Geweldig om met onbekende mensen uit het vak te brainstormen‘.

‘Ik had verwacht dat het minder zou gaan over vernieuwing, maar meer over het werk en ontmoeten/matching. Waar waren de narratieve speelfilmmakers?

‘Ontmoeten en jezelf positioneren cq definiëren is altijd goed. Ook merken dat ik niet de enige ben.’ ‘Samenwerken is minder eng dan ik dacht en misschien zelfs de oplossing.’

Documentaire zoekt publiek (NFF 2012)

Vanuit de inspirerende gedachte ‘Met documentaires kun je onthullingen doen, mensen verwonderen en verrassen‘ vond op maandag 1 oktober onder grote belangstelling de Industry Meeting Documentaire zoekt Publiek plaats.

Tijdens deze discussie stond het bereiken en vinden van een breder publiek voor documentaires in de bioscoop en op andere platforms centraal.
Onder leiding van Rob Boonzajer Flaes discussieerden twee panels met elkaar en het publiek. Behalve hoofdrolspelers uit de distributiewereld als Carolyn van Liefland (Wolff Cinema Groep/BFD Film), Wilco Wolffers (A-Film) en Sara Höhner (Cinema Delicatessen) waren als sprekers aanwezig Koji Nelissen (Filmfonds) die een presentatie van enkele distributie-cijfers gaf, David Deprez (Lumière Maastricht), Terts Brinkhoff (oprichter van De Parade) en Sarah Berckenkamp van de Museumnacht. Van de 100 aanwezige producenten en makers traden Pieter van Huystee en Reinette van de Stadt naar voren en Marieke Jonker (Amstel Film) vertelde over haar initiatief ‘We Want Cinema’.
Enerzijds werd opnieuw duidelijk hoe complex het uitbrengen van documentaires is, maar anderzijds werden ook vele nieuwe initiatieven genoemd. Misschien wel de opvallendste was die van Carolyn van Liefland: “Als er genoeg tijd is om een goed plan voor marketing en uitbreng te maken, dan stel ik doeken beschikbaar.”

Naast de vele mogelijkheden die er op alternatieve platforms aan het ontstaan zijn, was dit een positief en prikkelend statement dat wellicht ook van de andere exploitanten navolging krijgt.

Conferentie cultuur in beeld

Op 3 december 2012 organiseert het Ministerie van OCW wederom haar jaarlijkse conferentie: Cultuur in Beeld. Dit jaar staat in het teken van ‘een nieuw evenwicht’: met de contouren van het toekomstige cultuurbeleid en de veerkracht en creativiteit van de sector.
Locatie: De Fabrique, Utrecht
Klik hier voor meer informatie.

EAVE Workshop

EAVE  (European Audiovisual Entrepreneurs), organiseert van 5 t/m 12 november de ‘European Producers Workshop’ in Amsterdam, onder andere ondersteund door het Nederlands Filmfonds. De workshop is de laatste in een reeks van drie verspreid over het jaar, gericht op ervaren Europese producenten die hun kennis over produceren en coproduceren in Europa willen vergroten en een Europees netwerk willen opbouwen. Ieder jaar worden 50 deelnemers geselecteerd uit Europa. Meer informatie over EAVE en de workshops vindt u hier.

Bron: Nederlands Filmfonds