Vacature filmconsulent animatie per 1 januari 2013

Het Filmfonds is op zoek naar een Filmconsulent Animatie M/V (max 0,8 fte) per 1 januari 2013.

De vacature vindt u hier

Het Nederlands Filmfonds is een door de overheid in het leven geroepen cultuurfonds dat – met de nadruk op kwaliteit en diversiteit – de Nederlandse filmproductie stimuleert en een aantrekkelijk klimaat voor de Nederlandse filmcultuur bevordert. Het Fonds ondersteunt de ontwikkeling, productie en distributie van speelfilms, documentaires, korte films, animatiefilms en filmisch experiment en bijzondere activiteiten op filmgebied. Onderscheidende en kansrijke projecten van Nederlands filmtalent voor een (inter)nationaal publiek, creatieve en technische innovatie van de cinematografie en internationale samenwerking ter bevordering van de export, coproductie en creatieve kennisuitwisseling van professionals hebben daarbij prioriteit.

In 2013 start een nieuwe beleidsperiode waarbij het Fonds te maken krijgt met een forse daling aan middelen. Om optimaal in te kunnen spelen op de creatieve en economische potentie van de sector kiest het Fonds voor een nieuwe werkwijze: er komen drie programma’s met een specifiek profiel: New Screen NL voor nieuw talent, innovatie en de korte animatiefilm; Screen NL voor speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires van ervaren makers en Screen NL Plus waar via (semi)automatische regelingen matching bijdragen voor de productie van bioscoopfilms voor een groot publiek en voor de distributie van buitenlandse arthouse films worden verleend.

Vanaf 2013 selecteren filmconsulenten ingediende filmplannen binnen de programma’s New Screen NL en Screen NL en adviseren de directeur/bestuurder over de selectie van filmplannen voor ondersteuning. Voor de invulling van de nieuwe organisatie zoekt het Fonds per 1 januari 2013 een filmconsulent Animatie.

FILMCONSULENT  Animatie  M/V (max 0.8 fte)

Het betreft een aanstelling voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot een beperkte verlenging met een extra jaar.

 1. u bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling en inhoudelijke beoordeling van aanvragen voor ontwikkeling, realisering en afwerking van korte en lange animatiefilms alsmede filmproducties met meer dan 10% CGI  u bent tevens verantwoordelijk voor de beoordeling en advisering van aanvragen voor een animatic voor een lange animatiefilm.
 2. u stelt ten behoeve van de directeur/bestuurder adviezen op over aanvragen binnen het geldende beleids- en beoordelingskader en het financiële kader in nauwe samenwerking met het Fondsbureau waarbij de productiebeheerder en projectbegeleiders zijn belast met de productionele en zakelijke analyse van aanvragen en de advisering over de hoogte van een eventuele bijdrage;
 3. u begeleidt filmmakers bij de ontwikkeling en realisering van filmprojecten met animatie die het meest kansrijk worden geacht om tot een succesvolle film uit te groeien voor een nationaal en/of internationaal publiek;
 4. u bent in staat om het potentieel van het creatieve team  in relatie tot het project te beoordelen;
 5. u onderhoudt contact met (potentiële) aanvragers in afstemming met het betrokken hoofd ;
 6. u neemt deel aan evaluaties van animatiefilms die met steun van het Fonds tot stand zijn gekomen;
 7. u volgt de ontwikkelingen in de filmsector, bent goed op de hoogte van de diverse animatietechnieken en levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van het Fondsbeleid voor animatie;
 8. u draagt zorg voor een gedegen analyse en verslaglegging van uw resultaten;
 9. u legt direct verantwoording af aan de directeur/bestuurder en consulteert en informeert Filmconsulent talentontwikkeling/hoofd New Screen NL en Hoofd Screen NL over subsidie-aanvragen met animatie en de voortgang van deze filmproducties.

Het Fonds is op zoek naar een deskundige professional met relevante kennis en ervaring op het gebied van animatie die aantoonbaar beschikt over:

 • ruime praktijkervaring binnen de Nederlandse filmsector en goed zicht op de ontwikkelingen in het nationale en internationale animatiefilm veld;
 • kennis van en praktijkervaring met de ontwikkeling, financiering en productie van  animatiefilms in Nederland en bij voorkeur ook internationaal;
 • u heeft ruime ervaring met de beoordeling van plannen voor korte en lange animatiefilms in het conceptuele stadium van synopsis, treatment tot scenario en animatic op cinematografische kwaliteit, artistieke potentie en publiekspotentie;
 • een gevoelige antenne voor sterke, urgente filmplannen en inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in het (inter)nationale animatiefilmveld;
 • een voor animatie relevant netwerk in de (inter)nationale filmwereld;
 • een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • aantoonbare vaardigheid in het opstellen van scenarioanalyses en het schrijven van adviezen;
 • een open, constructieve en proactieve werkhouding, stressbestendig, besluitvaardig en oplossingsgericht;
 • integer en sociaal vaardig in de omgang met collega’s, aanvragers en andere stakeholders van het Fonds.

Past bovenstaand profiel bij u, dan nodigen wij u uit schriftelijk te reageren voor donderdag 1 november  2012 ter attentie van de directeur/bestuurder: Nederlands Filmfonds, Doreen Boonekamp, Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam o.v.v. Vertrouwelijk.

Meer informatie over het Nederlands Filmfonds kunt u vinden op www.filmfonds.nl. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Hoofd Financiën/P&O, George van Breemen, telefoon: 020 5788457 e-mail: g.van.breemen@filmfonds.nl of bij Directiesecretaris Marg Brouwers, telefoon: 020 5707671. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

www.filmfonds.nl

Beleidsplan Filmfonds 2013-2016

Contact

Marg Brouwers

Hoofd Secretariaat / Directiesecretaris
020-5707671
m.brouwers@filmfonds.nl

Bron: Nederlands Filmfonds