Tijdschrift voor Mediageschiedenis op internet

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis is, na 15 jaar in papieren vorm, voor het eerst online verschenen. Deze eerste editie is een themanummer over animatiefilm. Vooraanstaande experts geven een overzicht van de stand van zaken.

Het tijdschrift staat onder de subredactie van Mette Peters (Nederlands Instituut voor Animatiefilm, Niaf) en Bernadette Kester (Erasmus Universiteit Rotterdam). Uit de bijdragen in het tijdschrift blijkt dat Animatiestudies een bloeiende tak van wetenschap is. Paul Wells gaat onder meer in op het debat rond de positie van animatie in het wetenschappelijke veld van filmstudies, waarin hij uitgaat van het feit dat animatie een essentieel onderdeel uitmaakt van de hedendaagse cinema.

Leenke Ripmeester en Mette Peters besteden uitgebreid aandacht aan de Nederlandse animatiefilm. Ripmeester schrijft een geschiedenis van Dollywood, de collectie van reclame- en entertainmentfilms gemaakt door de Geesink studio. Peters breekt een wetenschappelijke lans voor het gebruik van productiemateriaal als bron voor de studie, aan de hand van de vroegste Nederlandse animatiefilms vanaf 1919.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is uitgever van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis. Het tijdschrift wordt in een open source gepubliceerd en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het wordt een verrijkte publicatie, zodat op korte termijn audiovisueel materiaal waarover geschreven wordt ook daadwerkelijk via de artikelen kan worden bekeken.

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis stelt zich ten doel onderzoek te stimuleren op het gebied van beeld (film, fotografie, animatie, prent), geluid (radio) en journalistiek (pers, tv). Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en is onder meer bedoeld voor mediawetenschappers en studenten die zich bezighouden met studie en onderzoek van media en journalistiek vanuit een historisch perspectief.

Het tijdschrift is hier te lezen (na een aanmeldingsprocedure).

Bron: Beeld en Geluid