Scriptieprijs Onderzoek Filmsector

De Nederlandse filmsector is op zoek naar talentvolle studenten met interesse voor onderzoek. Om onderzoek voor en naar de filmsector te stimuleren is een Scriptieprijs in het leven geroepen. De auteur van de beste scriptie met belang voor de filmsector krijgt een geldprijs van €2.000.

Met de scriptieprijs wil de filmsector onderzoek stimuleren naar bedrijfseconomische-, politieke- of sociale aspecten van de sector. Dit geeft talentvolle afgestudeerden de kans om zichzelf in de spotlight te zetten. De Scriptieprijs Onderzoek Filmsector is een initiatief van Stichting Filmonderzoek, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF).

Relevantie voor de filmsector

Het onderwerp van de scriptie moet relevant zijn voor de filmsector en zal daardoor vooral betrekking hebben op het publiek, of op de sector zelf. Het onderwerp kan gericht zijn op filmproductie, filmdistributie en filmexploitatie. De inzendingen worden beoordeeld door werknemers van Stichting Filmonderzoek, onder verantwoordelijkheid van een deskundige jury. Scripties die geen directe relevantie voor de sector hebben, zijn uitgesloten van deelname.

De spelregels

Hbo of wo afstudeerscripties geschreven in het studiejaar 2011-2012 of het lopend studiejaar 2012-2013 komen voor de prijs in aanmerking. Stichting Filmonderzoek publiceert op haar website de reglementen voor deelname. Ook zullen hier voorbeeld-scriptieonderwerpen te vinden zijn. Scripties moeten uiterlijk voor 30 september 2013 zowel digitaal als gedrukt worden aangeleverd.

Over Stichting Filmonderzoek

Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar en voor de Nederlandse filmsector. We voeren onderzoek uit op diverse terreinen, op het gebied van filmdistributie en filmvertoning als filmproductie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de scriptieprijs verwijzen wij u naar de website www.filmonderzoek.nl.

Bron: Filmonderzoek