DDG/NBF workshop ‘Making Your Funding Trailer’ op 14&15 november 2012

De DDG en NBF organiseren in november een internationale workshop Making Your Funding Trailer voor hun leden. Een goede funding trailer is onontbeerlijk om je project goed in de markt te zetten en wordt steeds belangrijker voor het verkrijgen van internationale financiering.

Wie & Wat
De vierdaagse workshop wordt gegeven door Sigrid Dyekjaer, producent bij Danish Documentary Production en freelance docent op de National Danish Film School. Voor haar is het maken van een funding trailer, die zij liever ‘pilot’ noemt, een belangrijk onderdeel voor het ontwikkelingsproces van een documentaire. Door voorafgaand aan het maakproces een funding trailer samen te stellen, moet je als maker goed nadenken over de structuur en andere belangrijke keuzes die je verhaal vorm gaan geven. Als je een goede funding trailer maakt, blijkt volgens Dyekjaer vaak, dat deze trailer behoorlijk overeenkomt met de uiteindelijke film.

Opzet
De workshop bestaat uit twee blokken. Blok 1 vindt plaats op 14 en 15 november voorafgaand aan het IDFA, blok 2 zal plaatsvinden in februari 2013.

Op de eerste dag zal Sigrid ‘s ochtends een algemene inleiding geven over wat er allemaal bij het maken van een funding trailer komt kijken. Die middag en tijdens de tweede dag zullen de individuele projecten plenair worden besproken. Reeds gedraaid beeldmateriaal zal worden bekeken en besproken en onder begeleiding van Sigrid zal onderzocht worden wat het beste uitgangspunt voor de pilot zou kunnen zijn en welke vorm de film zou moeten krijgen. Aan de hand daarvan wordt besproken waar een goede pilot voor die film aan zou moeten voldoen.

Het tweede deel van de workshop zal pas plaatsvinden in februari 2013. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld, om naar aanleiding van de suggesties en het commentaar van Sigrid, de pilots in de tussentijd aan te passen of materiaal (bij) te draaien. In de februari sessies zullen de verbeterde versies opnieuw plenair worden besproken. Zo leer je niet alleen van het maken / verbeteren van je eigen trailer, maar ook van de problemen die collega’s ervaren.

Voor wie
Teams van regisseur / producent / editor die hun documentaire nog moeten gaan filmen, maar voor de research wel al beeldmateriaal hebben gedraaid.

Wanneer
14 en 15 november van 10-17 uur en 2 dagen in februari.

Waar
Souterrain van het Mediafonds. Aanmelden dient te geschieden voor 24 oktober !

Stuur het volgende in het Engels naar info@directorsguild.nl o.v.v. Workshop Funding Trailers:

– logline van de film in 2 of 3 zinnen
– 1 pagina synopsis
– 1/2 pagina pitch voor de film
– motivatie waarom je de film wilt maken (incl. wat gaat het publiek beleven, wat hebben zij eraan en wat is jouw persoonlijke band met de personages)
– Indien beschikbaar: foto’s voor de film of een vroege versie van een pilot
– CV’s van team

Kosten
350 Euro per team van regisseur, producent en editor.

Aanvullende informatie van Sigrid Dyekjaer
First of all: When you write your application: what is it we are going to see in the film? This is the key thing we want to know. What we are looking for, is an understanding of what is actually going to happen in your film. A pitch is the best way to start. The Pitch is what you tell people who ask: what is your film about? Why is it important for you to make it, and what kind of relationship do you have to your subjects/participants? A pitch is a concentrated text who makes friends and colleagues interested in hearing more.

Even though it seems very important to know why a documentary film has to be made, it is first of all the film, and what’s happening in it, that is the most interesting thing to hear about. It can be difficult, especially with documentary films, but if you still try to talk about what you would like to happen in the film, or what you want to investigate in the film, it makes you come closer to your idea. And at some point you have to answer those questions anyway. Why does this story need to be a film, and not a book, or a photo book. We need to understand the uniqueness or the possibilities of making this film a unique film and how. It is a good idea also to reflect upon the genre. Is it a portrait, a travelers tail, personal film or for example an investigative film.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds.