Yvonne de Haan directievoorzitter KRO

Met ingang van maandag 1 oktober wordt de KRO geleid door een tweekoppige directie: waarnemend directievoorzitter Yvonne de Haan en mediadirecteur Taco Rijssemus. Yvonne de Haan bekleedt het directievoorzitterschap naast haar huidige taak van zakelijk directeur.

De overige taken van Koen Becking, die naar Tilburg University vertrekt, zijn verdeeld onder Taco Rijssemus en Yvonne de Haan, waarbij wordt opgemerkt dat zij binnen de collegiale directie-structuur al vertrouwd waren met de dossiers. Komen de bestuurlijke taken en de woordvoering bij De Haan te liggen, Rijssemus krijgt onder meer de ledenwerving en diversiteit onder zich, naast zijn huidige taken.

De waarneming zal naar verwachting duren tot het moment dat er in de loop van 2013 meer duidelijkheid komt over de daadwerkelijke fusiedatum. “Het betekent dat we een tandje harder moeten lopen”, zegt Yvonne de Haan. “De herschikking van taken binnen de KRO-directie heeft geen gevolgen voor het verdere verloop van het fusieproces”, zo voegt zij er aan toe.

Bron: Fusiejournaal KRO/NCRV/RKK/VKZ