Nieuws van het Filmfonds

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van het Nederlands Filmfonds.

Succesvolle Nederlandse filmindustrie onder grote druk

De Nederlandse filmindustrie is een succesvolle en economisch waardevolle industrie. Dat blijkt uit het zondag 30 september gepresenteerde onderzoek “Economische kerngegevens Nederlandse film” dat door SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd. De Nederlandse filmindustrie staat echter onder grote druk. De sterke resultaten en groeipotentie van de sector worden teniet gedaan, wanneer er geen maatregelen worden genomen om het productievolume op peil te houden en daarmee de sterke positie van de Nederlandse film vast te houden.

Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse filmindustrie er in 2011 goed voorstaat. 8000 bedrijven bieden werk aan 20.000 personen. De Nederlandse film- en televisie sector heeft een toegevoegde waarde van circa € 845 miljoen. In de afgelopen 4 jaar is de bioscoopomzet van Nederlandse film met 80 procent gestegen en in 10 jaar verdubbelde het aandeel van de Nederlandse films in de bruto recette. Conclusie is dat er een positief verband bestaat tussen de vertoning van Nederlandse films en de hoogte van het totale bioscoopbezoek. Veel Nederlandse films in de bioscoop betekent dat meer mensen naar de film gaan. De groei van het bioscoopbezoek wordt versterkt door de investeringen in digitalisering, kwaliteit en uitbreiding van bioscoopvertoning.

De bezuinigingen bij onder andere het Nederlands Filmfonds en de Publieke Omroep zullen vanaf 2013 een groot gat slaan in de Nederlandse filmproductie. Alleen al door het snijden in het budget van het Nederlands Filmfonds zal het productievolume in 2013 met één derde dalen. Doordat Nederland in tegenstelling tot ons omringende landen geen gericht industriebeleid kent, trekt talent weg uit Nederland, gaan bedrijven failliet en gaat werkgelegenheid en professionele kennis verloren.

Om het tij te keren roept de filmindustrie de overheid op tot gericht industriebeleid om een gelijk speelveld met het buitenland te bereiken. In België heeft de tax shelter bewezen zeer succesvol te zijn. Maatregelen om investeringen aan te trekken met bestedingsverplichting in Nederland zijn noodzakelijk om het productievolume en de infrastructuur te versterken.

Het onderzoek “Economische kerngegevens  Nederlandse film” is uitgevoerd in opdracht van Filmproducenten Nederland, Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en het Nederlands Filmfonds.

Film Facts & Figures 2012

De Film Facts & Figures 2012 zijn zondag 30 september gepresenteerd op het Nederlands Film Festival. De publicatie biedt een totaaloverzicht aan feiten, cijfers en statistiek over de ontwikkeling, productie, distributie en vertoning van alle categorieën films in 2011 in Nederland. U kunt de gedrukte versie opvragen bij het secretariaat van het Filmfonds: 020 5707676, of hier de elektronische versie als PDF downloaden.

Oproep ‘Venice Biennale College Cinema’

De biennale van Venetië organiseert in samenwerking met Gucci dit jaar de ‘Biennale College Cinema’. Dit is een initiatief om teams van regisseurs en producenten te steunen in het maken van hun eerste audiovisuele werk. Een aantal geselecteerde filmmakers zal samen met een team van internationale experts en tutors micro-budget filmmaking en nieuwe productiemodellen onderzoeken. De eerste tiendaagse workshop vindt plaats in januari 2013 voor vijftien geselecteerde projecten. Drie teams worden uitgenodigd voor een tweede vijftiendaagse workshop tussen februari en maart, ondersteund met € 150.000,- om hun projecten te produceren en vertonen tijdens het Venice International Film Festival 2013. Aanmelden kan tot 22 oktober 2012. Alleen voor teams van regisseurs met hun eerste of tweede film en producenten die ten minste drie korte films hebben geproduceerd die zijn gedistribueerd of gepresenteerd op festivals. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de flyer die u hier kunt bekijken.

Bron: Nederlands Filmfonds