Onderzoek “Economische kerngegevens van de Nederlandse film” gepresenteerd

De Nederlandse filmindustrie is een succesvolle en economisch waardevolle industrie. Dat blijkt uit het zondag gepresenteerde onderzoek “Economische kerngegevens Nederlandse film” dat door SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd. De Nederlandse filmindustrie staat echter onder grote druk.

De sterke resultaten en groeipotentie van de sector worden teniet gedaan, wanneer er geen maatregelen worden genomen om het productievolume op peil te houden en daarmee de sterke positie van de Nederlandse film vast te houden.

Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse filmindustrie er in 2011 goed voorstaat. 8000 bedrijven bieden werk aan 20.000 personen. De Nederlandse film- en televisie sector heeft een toegevoegde waarde van circa € 845 miljoen. In de afgelopen 4 jaar is de bioscoopomzet van Nederlandse film met 80 procent gestegen en in 10 jaar verdubbelde het aandeel van de Nederlandse films in de bruto recette. Conclusie is dat er een positief verband bestaat tussen de vertoning van Nederlandse films en de hoogte van het totale bioscoopbezoek. Veel Nederlandse films in de bioscoop betekent dat meer mensen naar de film gaan. De groei van het bioscoopbezoek wordt versterkt door de investeringen in digitalisering, kwaliteit en uitbreiding van bioscoopvertoning.

De bezuinigingen bij onder andere het Nederlands Filmfonds en de Publieke Omroep zullen vanaf 2013 een groot gat slaan in de Nederlandse filmproductie. Alleen al door het snijden in het budget van het Nederlands Filmfonds zal het productievolume in 2013 met één derde dalen. Doordat Nederland in tegenstelling tot ons omringende landen geen gericht industriebeleid kent, trekt talent weg uit Nederland, gaan bedrijven failliet en gaat werkgelegenheid en professionele kennis verloren.

Om het tij te keren roept de filmindustrie de overheid op tot gericht industriebeleid om een gelijk speelveld met het buitenland te bereiken. In België heeft de tax shelter bewezen zeer succesvol te zijn. Maatregelen om investeringen aan te trekken met bestedingsverplichting in Nederland zijn noodzakelijk om het productievolume en de infrastructuur te versterken.

Het onderzoek “Economische kerngegevens Nederlandse film” is uitgevoerd in opdracht van Filmproducenten Nederland, Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en het Nederlands Filmfonds.

Bron: Nederlands Film Festival