Nederlandse filmvertoning nu volledig digitaal

Alle filmtheaters en bioscopen in Nederland zijn sinds 12 september voorzien van digitale projectieapparatuur. 506 van de in totaal 789 bioscoopdoeken in Nederland zijn gedigitaliseerd door Cinema Digitaal. Bioscoopketens Pathé, Utopolis, Euroscoop en enkele onafhankelijke theaters digitaliseerden zelfstandig.

Cinema Digitaal is een publiek-privaat digitaliseringsprogramma, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en EYE Film Instituut Nederland.

Deze samenwerking maakte de collectieve overgang mogelijk en voorkwam de gedwongen sluiting van kleine filmtheaters en bioscopen. De technologische omschakeling in de bioscoopbranche vergt een hoge investering die voor velen financieel onhaalbaar zou zijn geweest. De grootschalige digitalisering gaat uit van het solidariteitsprincipe, waarbij commerciële bioscopen en de filmtheaters samenwerken.

De gecoördineerde overgang van analoog naar digitaal is in korte periode gerealiseerd waardoor de kosten van het duale systeem (het naast elkaar vertonen van analoog en digitaal) beperkt konden blijven. De eerste installatie vond plaats op 20 juli 2011. De totale kosten van het Cinema Digitaal-project bedragen 39 miljoen euro. De in Nederland actieve filmdistributeurs – 20 independents en 6 Amerikaanse majors studios – nemen het grootste deel van de kosten (70 procent) van het Cinema Digitaal project voor hun rekening als tegenprestatie voor de eenmalige vervanging van 35 mm projectoren èn de besparing die zij realiseren nu productie van celluloid filmprints niet meer nodig is.

Cinema Digitaal is medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (3 miljoen uit het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid/PRIMA) en het Nederlands Filmfonds (2 miljoen). De totale filmsector in Nederland investeerde in korte periode ruim 55 miljoen in de digitalisering.

Door de digitalisering van de Nederlandse bioscoopbranche is celluloid film (35 mm film) nagenoeg uit de bioscoop verdwenen. De voordelen van digitale projectie zijn legio: een diverser filmaanbod, een flexibelere programmering, een betere beeld- en geluidskwaliteit (geen kabels en andere beschadigingen meer). Films zijn sneller in het gehele land te zien. Digitalisering opent ook nieuwe distributiemogelijkheden van films via satelliet en glasvezel. Ook verbreding van het aanbod naar (live) concerten, opera, theaterproducties of sportwedstrijden behoort nu voor iedere vertoner tot de mogelijkheden.

Ron Sterk van de Nederlands Verenging van Bioscoopexploitanten en aanjager van Cinema Digitaal: “In 2012 komt een eind aan ruim 100 jaar analoge filmvertoning in ons land. Met de digitalisering van de bioscopen maakt onze branche een enorme innovatieslag. Digitaal geeft betere kwaliteit, meer efficiëntie, biedt nieuwe mogelijkheden voor vertoners en een ruimer aanbod voor het Nederlandse publiek.”

Bron: Nederlands Verenging van Bioscoopexploitanten