Petitie kunstenaars na de WWIK

Hierbij een oproep aan kunstenaars en zzp-ers om de petitie www.kunstenaarsnadewwik te ondertekenen. Meerdere politieke partijen hebben aangegeven een regeling te willen in plaats van, of als vervolg op de wwwik.

In de Tweede kamer is bovendien een motie aangenomen waarin de staatssecretaris is verzocht te onderzoeken op welke manier de succesvolle delen van de Wwik opgenomen kunnen worden in het Bbz. Met die motie is tot op heden niets gebeurd.

Deze petitie zou dit dit pleidooi wellicht kracht bij kunnen zetten.

De petitie is te vinden via:

http://kunstenaarsnadewwik.petities.nl/ of http://petities.nl/petitie/geef-kunstenaars-tijdelijke-uitkering-met-behoud-kunstenaarschap

Bron: Kunsten ’92