Reguliere lidmaatschappen

Het NBF-lidmaatschap staat open voor hen die beroepsmatig werkzaam zijn in de audiovisuele sector en in de werkzaamheden blijk hebben gegeven van een professionele beroepsuitoefening. De aanvrager van het lidmaatschap dient duurzaam betrokken te zijn op dit vakgebied in Nederland. Hieronder staan de verschillende vormen van lidmaatschap.

Regulier contributietarief
De jaarlijkse contributie die betaald dient te worden aan de NBF bedraagt €200,-. Dit bedrag wordt jaarlijks in vier termijnen automatisch geïnd. In uitzonderlijke gevallen kan er betaald worden per factuur, de contributie bedraagt dan €205,-.

Gereduceerd contributietarief voor jongeren tot en met 30 jaar
NBF-leden met de leeftijd tot en met 30 jaar betalen de helft van het reguliere contributietarief, dus een bedrag van €100,- per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks in vier termijnen automatisch geïnd. In uitzonderlijke gevallen kan er betaald worden per factuur, de contributie bedraagt dan €105,- per jaar. Vanaf het jaar dat het NBF-lid 31 jaar wordt, zal automatisch het reguliere contributietarief van toepassing worden.

Gereduceerd contributietarief voor dubbelleden
NBF-leden die tevens lid zijn van een andere audiovisuele vereniging (ACT, ADC, DDG, Netwerk Scenarioschrijvers, NVS, NSC, VCB, en NIAf) betalen een gereduceerd contributietarief van €170,- bij automatische incasso. Dit bedrag wordt jaarlijks in vier termijnen automatisch geïnd. In uitzonderlijke gevallen kan er betaald worden per factuur, de contributie bedraagt dan €175,- per jaar.

NFTA/Studentleden
Voor studenten van de NFTA (Nederlandse Film -en Televisie Academie) en andere fulltime audiovisuele opleidingen bestaat de mogelijkheid om gedurende hun studieperiode studentlid te worden. Studentleden betalen een contributie van €30,- bij automatische incasso. Dit bedrag wordt jaarlijks in vier termijnen automatisch geïnd. In uitzonderlijke gevallen kan er betaald worden per factuur, de contributie bedraagt dan €35,- per jaar. Zij ontvangen daarvoor de volledige NBF service.

Partner lidmaatschap
Een aantal partners van onze leden zijn werkzaam binnen dezelfde branche. Voor de meesten zal het een financiële overweging zijn om niet beiden als lid te zijn ingeschreven. Als extra service stellen we deze partners in de gelegenheid zich als buitengewoon-lid (“partnerlid”) voor €10,- aan te melden bij de NBF. Zij genieten dezelfde rechten en plichten als de “gewone” leden met uitzondering van het ontvangen van de NBF-Gids. Voorwaarde is wel dat het partnerlid hetzelfde woonadres en telefoonnummer heeft als het hoofdlid en dat zij een gezamenlijk huishouden voeren.

Gepensioneerden
NBF-leden die de pensioengerechtigde leeftijd behalen (nu nog 65 jaar), ontvangen nog eenmalig een factuur van €100,-. Voor dit bedrag zijn ze dan de rest van hun leven lid.

Collectief lidmaatschap
Bedrijven die opereren op de Nederlandse film- en of televisiemarkt kunnen tegen zeer voordelig tarief een collectief NBF lidmaatschap aanbieden aan haar werknemers. De werknemers profiteren van alle voordelen van een normaal NBF-lidmaatschap, met als verschil dat per vijf medewerkers slechts één werknemer stemrecht heeft in de vereniging en een functie binnen de vereniging kan vervullen. Meer informatie over het collectieve lidmaatschap is te vinden in het pdf-document onderaan deze pagina. Let op: voor een collectief lidmaatschap is een apart aanmeldingsformulier, tevens te vinden onderaan deze pagina.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 december schriftelijk of via mail gemeld worden bij de administratie, anders wordt het lidmaatschap automatisch met het daaropvolgende kalenderjaar verlengd. Dit is onder andere in verband met de gegevens voor de NBF-gids, die begin december aangeleverd worden bij de drukker.

Aanmeldingsformulier

[contact-form 3 “Online aanmeldingsformulier voor leden”]