Uitreiking Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2012

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2012 wordt uitgereikt tijdens de KNF-borrel, die wordt ‘gehost’ door het Louis Hartlooper Complex op donderdag 27 september van 17.30 tot 19.30 uur. De uitreiking is een officieel programma onderdeel van het Nederlands Film Festival.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt voor de achtste keer uitgereikt aan een scribent die door middel van een of meerdere publicaties het afgelopen jaar een eminente bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur in ons taalgebied. De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt jaarlijks onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting uitgereikt. Met deze prijs beogen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder de (goede) filmjournalistiek. De filmcultuur is gebaat bij en kan niet bestaan zonder het geschreven woord, dat gedrenkt is in bevlogenheid, idealisme, research en historisch besef.

De prijswinnaar wordt vastgesteld na een stemming door leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, op basis van een ‘shortlist’ van vijf kandidaten voorgedragen door de leden van het Louis Hartlooper Genootschap (gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex, maar volstrekt onafhankelijk en zonder ruggespraak opererend).

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het LHC, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om bij de eerstvolgende uitreiking van De Louis Hartlooper Prijs een voordracht over “film en journalistiek”  te houden. Tijdens deze prijsuitreiking zal Eric Koch, de winnaar van vorig jaar, de voordracht verzorgen.

De prijs is eerder toegekend aan Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad; Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie; Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema; André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en Skrien; Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant; Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de Cinema vormend; Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland.

Bron: MVSP