Verslag Paradisodebat van 26 augustus

Afgelopen zondag 26 augustus vond het jaarlijkse Paradiso Debat van Kunsten ’92 plaats. Over één ding waren wethouders en landelijke politici het in meerderheid eens: staatssecretaris Zijlstra heeft met de botte bijl bezuinigd en de ergste schade, met name op het gebied van talentontwikkeling van jonge kunstenaars, moet worden gerepareerd. De SP wil zelfs de hele cultuurbezuiniging van 200 miljoen terugdraaien.

De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels beschuldigde Zijlstra ervan een cultuurstelsel, dat in 30 jaar door Rijk, provincies en gemeenten is opgebouwd, in twee jaar in gevaar te hebben gebracht. Een cultureel weefsel dat heel belangrijk is voor de ontwikkeling van toekomstige generaties wordt op deze manier aangetast. Gemeenten zijn zich veel bewuster van het belang van kunst en cultuur en zijn niet meegegaan in de buitenproportionele bezuinigingen van het Rijk. Gehrels pleit voor een strategische alliantie van grote gemeenten om meer invloed uit te oefenen op het nationale cultuurbeleid.

Kunst en cultuur onmisbare schakel in wat ons land nu nodig heeft

Kunsten ’92 deelt die mening. Jet de Ranitz: “Laat de politiek erkennen dat kunst, cultuur en erfgoed een onmisbare schakel is in wat ons land nu nodig heeft om vooruit te gaan. De bezuiniging bij gemeenten vallen misschien mee, maar de schade is nog altijd enorm. Dat zegt niet alleen Kunsten ’92, maar ook de Raad voor Cultuur en de Fondsen (zoals bv Fonds Podiumkunsten en Mondriaanfonds). Kunsten ’92 roept politici op de ergste schade te herstellen en een robuuste visie te ontwikkelen waar de sector de komende 15 jaar mee vooruit kan”.

Demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra van cultuur staat nog steeds achter zijn beleid. Als hij het opnieuw zou moeten doen zou hij dezelfde keuzes maken. “De culturele sector had deze omslag nodig.” Zijlstra gaf aan beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn: “Als ik word gevraagd zeg ik geen nee.”

Verschillende partijen pleiten in hun programma voor het deels repareren van de bezuinigingen. Alleen de SP wil de bezuinigingen volledig terugdraaien. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk: “200 miljoen terug investeren is onze inzet.”

PvdA Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma verweet de staatssecretaris oogkleppen op te hebben: “Er is tijdens de bezuinigingen te weinig overlegd met de gemeenten. Het ministerie heeft zich kil opgesteld en niet geluisterd naar het veld.”

D66 Europarlementariër Marietje Schaake pleitte voor een minder in zichzelf gekeerde houding: “Cultuur is geen Hollandse aangelegenheid. Nederland is het tegendeel geworden van wat het ooit was.”

Kunstenaars voorzien een moeilijke tijd voor jonge makers. Ze gaven aan dat de politiek te weinig oog heeft voor wat kunstenaars de samenleving te bieden hebben. “De politiek is voor ons geen betrouwbare partner meer”, aldus curator en cultureel ondernemer Michiel van Iersel.

Bron: DDG