De Raad voor Cultuur adviseert positief over DCICC, de nieuwe thuisbasis van MEDIA Desk Nederland

Op 13 augustus j.l. heeft de Raad voor Cultuur haar advies ‘Slagen in Cultuur, het vervolg, culturele basisinfrastructuur 2013 – 2016′ gepubliceerd. Hierin wordt positief geadviseerd over het Dutch Centre for International Cultural Cooperation.

DCICC is de voorlopige naam van de nieuwe organisatie die gevormd wordt door een fusie van MEDIA Desk Nederland, Trans Artists en SICA. De drie organisaties vormen samen één bovensectorale instelling voor de ondersteuning en uitvoering van Internationaal Cultuurbeleid.

De nieuwe instelling is het instituut, waarin vele aspecten van internationale culturele samenwerking samenkomen, het versterkt en stimuleert internationale activiteiten op het gebied van Cultuur, Media, Mobiliteit en Erfgoed en verrijkt daarmee de Nederlandse internationale samenwerking. Uit het plan komt volgens de Raad een duidelijke synergie en de kracht van de nieuwe instelling naar voren.

Met het positieve advies van de Raad gaat de fusie een volgende fase in. Op 1 januari 2013 gaat de fusie officieel van start.

Bron: MEDIA Desk Nederland