FNV Kiem: cultuursector nog steeds zwaar getroffen ondanks lagere gemeentelijke bezuinigingen

De bezuinigingen op kunst en cultuur lijken lager uit de vallen dan verwacht. Dit komt vooral doordat de gemeenten aanzienlijk minder op kunst en cultuur korten dan het Rijk. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Berenschot en de Volkskrant.

De totale inkomsten van de kunst- en cultuursector, die bestaan uit overheidssubsidies en eigen inkomsten dalen vanaf volgend jaar met 10 procent. Dit is de helft minder dan vorig jaar werd verwacht.

Aderlating
FNV KIEM bestuurder Caspar de Kiefte: “De vandaag bekend geworden cijfers zouden een meevaller genoemd kunnen worden, omdat ze aan de onderkant zitten van de marges waarbinnen de bezuinigingen verwacht werden. Maar 1 miljard in totaal (te vermeerderen met 25 miljoen minder eigen inkomsten) is nog steeds een enorme aderlating voor de sector.’

Gemeenten bezuinigen minder
De gemeenten zijn en blijven de grootste subsidievertrekker aan kunst en cultuur. Nu trekken ze er bijna 2 miljard euro voor uit en dat wordt 1.8 miljard, een daling van 9 procent.  Ze laten hiermee zien dat ze de staatssecretaris niet volgen in zijn bezuinigingsdrift, hij bezuinigt namelijk 24% op de kunsten.

Te weinig geld voor sociaal plannen
De Kiefte: “Het verlies aan arbeidsplaatsen is en blijft fors en het blijft voor ons niet te verkroppen dat de overheid in veel gevallen te weinig geld beschikbaar stelt om volwaardige sociale plannen af te spreken, zoals we dat ook in andere sectoren doen. Dit heeft als gevolg dat het moeilijk is om de mensen die hun baan verliezen een reëel vangnet te bieden, inclusief een volwaardig werk-naar-werk traject”.

Lees ook het blog  ‘Overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor ontslaggolf podiumkunsten’ van FNV KIEM bestuurder Pepijn ten Kate over dit onderwerp.

Bron: FNV Kiem