NPO wil Spreek’buis opheffen

De Raad van Bestuur van de NPO heeft besloten de uitgave van Spreek’buis te beëindigen. De NPO moet 25 miljoen euro bezuinigen, voor het blad is geen financiële ruimte meer.

Het is nog niet bekend wanneer het laatste nummer van Spreek’buis verschijnt, omdat het om een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur gaat waarover de ondernemingsraad van de NPO nog moet adviseren.

Spreek’buis ontstond in 1946, aanvankelijk onder de titel De Omroeper, als blad van de vroegere OSO, de Omroep Sport en Ontspanningsvereniging. Van een verenigingsorgaan met clubnieuws ontwikkelde het zich in de loop der jaren steeds meer in de richting van vakblad van en voor omroepmedewerkers. Spreek’buis verwierf daarmee een positie als omroepbreed platform voor meningsvorming en –uiting voor mediaprofessionals.

Bron: Spreek’buis