Kunsten ’92: besluiten Fonds Podiumkunsten: onthutsend verlies van kwaliteit en diversiteit

Met de bekendmaking van de 2-jarige subsidiebesluiten van het Fonds Podiumkunsten wordt in één oogopslag duidelijk hoe weinig ruimte er nog is voor een hoogwaardig en divers podiumkunstenaanbod in Nederland. Dit meldt Kunsten ’92, waar ook de NBF lid van is, in een reactie op haar site. Lees hier het volledige bericht:

Besluiten Fonds Podiumkunsten: onthutsend verlies van kwaliteit en diversiteit

Met de bekendmaking van de 2-jarige subsidiebesluiten van het Fonds Podiumkunsten wordt in één oogopslag duidelijk hoe weinig ruimte er nog is voor een hoogwaardig en divers podiumkunstenaanbod in Nederland. Er is geen ruimte meer voor 70 van de 118 instellingen die op dit moment nog subsidie ontvangen van het fonds. Niet door gebrek aan kwaliteit, maar door gebrek aan geld. Daarnaast is noodzakelijkerwijs ruimte gemaakt voor een 15-tal instellingen die nu nog direct door de rijksoverheid in de basisinfrastructuur worden gefinancierd en 17 instellingen die niet eerder een vierjarige subsidie van het fonds ontvingen. Deze taakverzwaring en de forse bezuiniging van 40% op het totaalbudget van het fonds voor podiumkunsten maken de spoeling gevaarlijk dun.

EEN ONMOGELIJKE OPDRACHT
De noodgedwongen keuze om te behouden wat niet tot recht komt in de uitgeklede basisinfrastructuur van het Rijk en het commerciële circuit leidt tot een ernstige aantasting van de diversiteit van het aanbod. Dit staat in schril contrast tot de positieve houding en de hoge kwaliteit die het fonds in de podiumkunstensector signaleert.

De lijst van instellingen op de b-lijst wiens plannen inhoudelijk en zakelijk weliswaar positief zijn beoordeeld maar voor wie geen geld is, is lang en bevat vele grote namen. Naast de besluiten biedt het advies volgens Kunsten ’92 dan ook een blik op wat nog nodig is om het vermaarde pluriforme podiumkunstenaanbod in Nederland beter te waarborgen dan nu mogelijk blijkt.

De nadruk die het fonds legt op talentontwikkeling zal het wegvallen van ondersteuning van de over het land gespreide productiehuizen niet op kunnen vangen. Deze vitale functie binnen het podiumkunstenlandschap blijft hiermee in de gevarenzone, en Kunsten ’92 zal hier aandacht voor blijven vragen.
Persbericht verzonden op 1 augustus 2012.

Alle subsidie-adviezen zijn terug te raadplegen op http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidies_2013-2016/

Zie ook:
– NAPK – Uitslag Fonds Podiumkunsten is mokerslag voor podiumkunstenveld

en het