Vacatures Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is op zoek naar: een Hoofd Screen NL M/V (1fte) en een Filmconsulent Speelfilm M/V (2 personen, 1fte per consulent).

Het Nederlands Filmfonds is een door de overheid in het leven geroepen cultuurfonds dat – met de nadruk op kwaliteit en diversiteit – de Nederlandse filmproductie stimuleert en een aantrekkelijk klimaat voor de Nederlandse filmcultuur bevordert. Het Fonds ondersteunt de ontwikkeling, productie en distributie van speelfilms, documentaires, korte films, animatiefilms en filmisch experiment en bijzondere activiteiten op filmgebied. Onderscheidende en kansrijke projecten van Nederlands filmtalent voor een (inter)nationaal publiek, creatieve en technische innovatie van de cinematografie en internationale samenwerking ter bevordering van de export, coproductie en creatieve kennisuitwisseling van professionals hebben daarbij prioriteit.

In 2013 start een nieuwe beleidsperiode waarbij het Fonds te maken krijgt met een forse daling aan middelen. Om optimaal in te kunnen spelen op de creatieve en economische potentie van de sector kiest het Fonds voor een nieuwe werkwijze: er komen drie programma’s met een specifiek profiel: New Screen NL voor nieuw talent, innovatie en de korte animatiefilm; Screen NL voor speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires van ervaren makers en Screen NL Plus waar via (semi)automatische regelingen matching bijdragen voor de productie van bioscoopfilms voor een groot publiek en voor de distributie van buitenlandse arthouse films worden verleend.

Vanaf 2013 selecteren filmconsulenten ingediende filmplannen binnen de programma’s New Screen NL en Screen NL en adviseren de directeur/bestuurder over de selectie van filmplannen voor ondersteuning.

Voor de invulling van de nieuwe organisatie zoekt het Fonds per 1 januari 2013 kandidaten voor de functie van:

HOOFD SCREEN NL M/V (1 fte)

Het betreft een aanstelling voor 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar.

– u draagt zorg voor een transparante uitvoering van het Fondsbeleid voor het programma van Screen NL en bent daarmee verantwoordelijk voor het stimuleren van de ontwikkeling, realisering en distributie van kwalitatief hoogwaardige speelfilms, lange animatiefilms en documentaires binnen het programma Screen NL;
– u bent verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de reglementen Ontwikkeling, Realisering en Distributie met betrekking tot het programma Screen NL en daarmee voor een goed functionerend proces van beoordeling, advisering en besluitvorming. Het fondsbureau draagt hierbij zorg voor de productionele en zakelijke analyse van aanvragen, de filmconsulent voor de inhoudelijke beoordeling en advisering en u stuurt dit proces operationeel aan;
– u adviseert over subsidieaanvragen in het kader van de samenwerkingsprojecten zoals Telescoop en subsidieaanvragen voor afwerking, slatefunding en distributie;
– u beheert het budget voor het programma Screen NL en u bewaakt daarbij de voortgang van filmplannen die voor ontwikkeling, realisering of distributie zijn ingediend alsmede een goed evenwicht van toekenningen binnen de gestelde beleidskaders;
– u bent het aanspreekpunt voor het veld met betrekking tot het programma Screen NL en onderhoudt externe contacten met o.m. potentiële aanvragers, fondsen, distributeurs, festivals en omroepen;
u geeft leiding aan de coördinator subsidiebureau en de projectbegeleiders van Screen NL;
– u evalueert de uitvoering van reglementen en controleert, evalueert en analyseert resultaten van het gevoerde beleid en van specifieke filmproducties op het gebied van ontwikkeling, realisering en distributie binnen Screen NL;
– u levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen, richting geven en uitvoeren van het beleid op gebied van ontwikkeling, realisering en distributie van filmproductie in Nederland;
– u maakt deel uit van de staf van het Fonds en legt direct verantwoording af aan de directeur/bestuurder.

Het Fonds is op zoek naar een deskundige filmprofessional met relevante kennis en ervaring op het gebied van bioscoopfilms die aantoonbaar beschikt over:

– ruime praktijkervaring binnen de Nederlandse filmsector en goed zicht op de ontwikkelingen in het nationale en internationale filmveld;
– praktijkervaring in de ontwikkeling, financiering, productie en distributie van speelfilms lange animatiefilms en lange documentaires in Nederland en bij voorkeur ook internationaal;
– praktijkervaring in de beoordeling en analyse van filmplannen op cinematografische kwaliteit, artistieke potentie en publiekspotentie;
– een gevoelige antenne voor sterke, urgente filmplannen en inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in het (inter)nationale filmveld en in staat hier op in te spelen;
– een groot en relevant netwerk in de (inter)nationale filmwereld;
– leidinggevende ervaring;
– een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en aantoonbare vaardigheid in het opstellen van projectanalyses en adviezen;
– een open, constructieve en proactieve werkhouding, stressbestendig, besluitvaardig en oplossingsgericht;
– integer en sociaal vaardig in de omgang met collega’s, aanvragers en andere stakeholders en heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Past bovenstaand profiel bij u, dan nodigen wij u uit schriftelijk te reageren voor maandag 3 september 2012 ter attentie van de directeur/bestuurder: Nederlands Filmfonds, Doreen Boonekamp, Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam o.v.v. Vertrouwelijk.

Meer informatie over het Nederlands Filmfonds kunt u vinden op www.filmfonds.nl. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Hoofd Financiën/P&O, George van Breemen, telefoon 020 5788457 e-mail: g.van.breemen@filmfonds.nl of bij Directiesecretaris Marg Brouwers 020 5707671. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

www.filmfonds.nl
Beleidsplan Filmfonds 2013-2016

FILMCONSULENT SPEELFILM M/V (1 fte per consulent)

Voor de invulling van de nieuwe organisatie zoekt het Fonds per 1 januari 2013 twee filmconsulenten speelfilm.

Het betreft een aanstelling voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging met een extra jaar.

 • u bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling en inhoudelijke beoordeling van aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties binnen de categorie speelfilm;
 • u stelt ten behoeve van de directeur/bestuurder adviezen op over aanvragen binnen het geldende beleids- en beoordelingskader en het financiële kader in nauwe samenwerking met het fondsbureau waarbij de productiebeheerder en projectbegeleiders zijn belast met de productionele en zakelijke analyse van aanvragen en de advisering over de hoogte van een eventuele bijdrage;
 • u begeleidt filmmakers bij de ontwikkeling en realisering van filmprojecten die het meest kansrijk worden geacht om tot een succesvolle film uit te groeien voor een nationaal en/of internationaal publiek;
 • u bent in staat om het potentieel van het creatieve team (schrijver, regisseur en producent) in relatie tot het project te beoordelen;
 • u onderhoudt in afstemming met het hoofd Screen NL contact met (potentiële) aanvragers;
 • u neemt deel aan evaluaties van filmproducties die met steun van het Fonds tot stand zijn gekomen;
 • u volgt de ontwikkelingen in de filmsector en levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van het Fondsbeleid voor speelfilm;
 • u draagt zorg voor een gedegen analyse en verslaglegging van uw resultaten;
 • u legt direct verantwoording af aan de directeur/bestuurder en consulteert en informeert het hoofd Screen NL over subsidie-aanvragen en de voortgang van filmproducties.

Het Fonds is op zoek naar twee deskundige professionals met relevante kennis en ervaring op het gebied van speelfilm die aantoonbaar beschikken over:

 • ruime praktijkervaring binnen de Nederlandse filmsector en goed zicht op de ontwikkelingen in het nationale en internationale filmveld;
 • kennis van en praktijkervaring met de ontwikkeling, financiering en productie van speelfilms (mainstream film en/of artistieke film en/of kinder- en jeugdfilm) in Nederland en bij voorkeur ook internationaal;
 • u heeft ruime ervaring met de beoordeling van filmplannen in het conceptuele stadium van synopsis, treatment tot scenario op cinematografische kwaliteit, artistieke potentie en publiekspotentie;
 • een gevoelige antenne voor sterke, urgente filmplannen en inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in het (inter)nationale filmveld;
 • een voor speelfilm relevant netwerk in de (inter)nationale filmwereld;
 • een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • aantoonbare vaardigheid in het opstellen van scenarioanalyses en het schrijven van adviezen;
 • een open, constructieve en proactieve werkhouding, stressbestendig, besluitvaardig en oplossingsgericht;
 • integer en sociaal vaardig in de omgang met collega’s, aanvragers en andere stakeholders van het Fonds.

Past bovenstaand profiel bij u, dan nodigen wij u uit schriftelijk te reageren voor maandag 3 september 2012 ter attentie van de directeur/bestuurder: Nederlands Filmfonds, Doreen Boonekamp, Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam o.v.v. Vertrouwelijk.

Meer informatie over het Nederlands Filmfonds kunt u vinden op www.filmfonds.nl. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Hoofd Financiën/P&O, George van Breemen, telefoon: 020 5788457 e-mail: g.van.breemen@filmfonds.nl of bij Directiesecretaris Marg Brouwers, telefoon: 020 5707671. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

www.filmfonds.nl
Beleidsplan Nederlands Filmfonds 2013-2016

Bron: Nederlands Filmfonds