Principeakkoord verlenging sociaal plan Publieke Omroep

Deze week heeft FNV KIEM met de omroepwerkgevers een principeakkoord bereikt om het huidige sociaal plan voor de Landelijke Publieke Omroep met een half jaar te verlengen tot 1 januari 2014.

Reorganisaties en fusies in 2013
Overweging voor deze verlening zijn dat het merendeel van de op handen zijnde reorganisaties en fusies van de landelijke publieke omroepen naar verwachting in 2013 plaats gaan vinden. Met deze verlenging kan dan voor alle reorganisaties en fusies binnen de publieke omroepen een adequaat sociaal vangnet geboden blijven worden tot 2014.

Huidige sociaal plan voldoet nog
FNV KIEM is van mening dat het huidige sociaal plan inhoudelijk nog voldoet aan de verwachtingen die we daaraan hebben gesteld. Het is van voldoende niveau om te voorzien in de behoeften van werknemers die boventallig worden en gedwongen moeten afvloeien en het voorziet onder andere in:
• Een schadeloosstellingsregeling op basis van de kantonrechtersformule met een correctiefactor 1. Het betreft de zogenaamde oude kantonrechtersformule die beter is dan de nieuwe.
• Voor outplacement, bemiddeling, loopbaan oriëntatie en scholing is per werknemer een budget van 5000,- euro beschikbaar.

Het huidige sociaal plan loopt van 1 juni 2010 tot en met 30 juni 2013 en geldt voor werknemers die werken bij de Landelijke Publieke Omroepen, met uitzondering van de Wereldomroep die inmiddels een eigen sociaal plan heeft.

Stemmen
FNV KIEM legt het principeakkoord over de verlenging van de looptijd met een positief advies aan haar leden voor. Leden kunnen tot en met 6 juli stemmen via secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl onder vermelding van stemming principeakkoord sociaal plan LPO.

Bron: FNV Kiem