Verslag NetwerkBorrel voor Film en tv (NBF) op maandag 25 juni 2012

Maandag 25 juni organiseerden we alweer de laatste NBF avond voor de zomerstop. Uit eerdere netwerkborrels bleek digitalisering een belangrijk onderwerp te zijn in het veranderende medialandschap. Aan de ene kant heeft digitalisering grote gevolgen voor de gebruiker of kijker, maar aan de andere kant brengt het ook voor de maker belangrijke veranderingen met zich mee. Daarom heeft de NBF vier sprekers, namelijk George Freriks (TwoMinds, Dutch Media Hub), Annelies Termeer (EYE Film Instituut), Marieke Jonker (Amstelfilm) en Michiel Van Duijvendijk (Parkpost) uitgenodigd om aan de hand van voorbeelden te bespreken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op dit gebied en hoe je het beste kunt inspelen op alle nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan.

Het onderwerp ‘digitalisering’ wordt ingeleid door George Freriks van Dutch Media Hub – TwoMinds. Hij legt uit dat digitalisering inderdaad hervormingen heeft veroorzaakt: materiaal is gemakkelijker te vinden en te bewerken, het zorgt voor veranderd consumentengedrag en nieuwe businessmodellen. Daarnaast heeft het invloed op alle vlakken van het maken, namelijk aan de kant van opname en creatie, maar ook bij de opslag en distributie. Verder laat hij zien dat Nederland een voorloper is in de rest van Europa als het om digitalisering gaat, wat vooral te danken is aan de hoge breedband dekking en goede kennis van content management en protectie. Daarnaast geeft hij aan dat er natuurlijk niet alleen maar voordelen zitten aan digitalisering, vooral op het gebied van privacy en beveiliging zijn er veel discussies. Als laatste kan het ook lastig zijn om een winstgevend verdienmodel uit digitale (en online) openbaarmakingen te halen.

Annelies Termeer vertelt hoe het EYE Film Instituut zich al jaren bezig houdt met het conserveren en digitaliseren van oud materiaal. Onderdeel van hun collectie is het ‘Bits&Pieces’ gedeelte dat bestaat uit allemaal losse stukjes film die door de jaren heen gevonden zijn en waar niet van terug te vinden is waar deze bij horen. Om dit materiaal onder de aandacht van het publiek te brengen is de Celluloid Remix wedstrijd opgezet samen met Beelden voor de Toekomst. Doel voor (amateur of professionele) makers is om van deze ‘Bits&Pieces’ een kort filmpje van maximaal drie minuten te monteren. Annelies beschrijft hoe op deze manier dit materiaal op een leuke manier opnieuw wordt gebruikt, maar daarnaast biedt het ook de kans voor filmmakers om gebruik te maken van dit materiaal omdat het openbaar te gebruiken is voor eigen werk onder vermelding van een Creative Commons licentie.

Marieke Jonker heeft met Amstelfilm een nieuw online platform opgericht onder de naam We Want Cinema. Via dit platform kun je zelf een voorstel doen voor een film die in een bioscoop moet draaien. Als je genoeg medebezoekers kunt vinden, dan wordt de film ook daadwerkelijk in een bioscoop vertoond. Met dit initiatief wil Amstelfilm zowel de bioscopen, als de makers en de bezoekers bedienen. De films worden namelijk vertoond op tijdstippen waarop normaal gesproken maar weinig bezoekers in de zaal zitten. Daarnaast kan een maker zonder distributeur zijn film op het grote doek krijgen en ook in de opbrengst meedelen. Voor de bezoeker is het leuk om zelf te kunnen kiezen wat je wilt zien.

Michiel Van Duijvendijk van ParkPost beschrijft eerst hoe ParkPost leverancier is van managed services voor broadcast in Nederland. ParkPost beheert, archiveert en distribueert videocontent van omroepen en televisieproducenten, banken, game makers en overheden en beschikt over één van de grootste audiovisuele datacenters van Europa. Michiel ziet de opkomst van de SMART TV als een grote boost voor een beter verdienmodel in digitalisering. Om nog beter om te kunnen gaan met alle ontwikkelingen hoopt Michiel dat er meer content wordt samengevoegd, gecentraliseerd en gestandaardiseerd wordt. Moderator en NBF voorzitter Hans Bosscher vraagt zich af of hier ook voordelen voor kleine partijen in te vinden zijn. Michiel ziet zeker mogelijkheden omdat SMART TV nu nog in een beginnende fase zit. Het is zaak voor kleinere partijen om zich nu te verenigen en alle films gezamenlijk aan te bieden. Dit gebeurt in zekere zin ook al bij Ximon en eigenlijk zou het ideaal zijn als een partij als Ximon nu naar een partij met uitzendplatform zou gaan om te zeggen: ‘Wij hebben nu dit in de aanbieding, doe er iets moois mee.’

Na alweer acht inhoudelijke netwerkborrels is het dus tijd voor een zomerstop. We hebben erg genoten van de gezellige diners en de interessante sprekers en bezoekers. Na de zomerstop gaan we weer verder met deze NBF avonden en we hopen jullie dan ook allemaal weer (goed gebruind en helemaal ontspannen) terug te zien!