Nederlandse postproductiebedrijven sturen brandbrief naar politiek

Woensdag hebben Nederlandse postproductie- en facilitaire bedrijven een brandbrief gestuurd naar minister Verhagen en staatssecretaris Zijlstra. Zij roepen de politiek op om een economische stimuleringsmaatregel (tax shelter) voor de filmindustrie op te richten.

De Nederlandse filmsector staat momenteel onder grote druk. Om Nederlandse films te financieren en realiseren maken filmproducenten steeds vaker – noodgedwongen – gebruik van buitenlandse tax shelter regelingen. Volgens een schatting van het Nederlands Filmfonds is vorig jaar € 13.7 miljoen in het buitenland (met name België) besteed en dit bedrag zal de komende jaren alleen maar oplopen.

De ondertekenaars betogen dat het gunstige effect van een economische stimulerende maatregel tweeledig is. Niet alleen zal de uitstroom van Nederlands productiegeld naar het buitenland afnemen, Nederland wordt zo zelf een internationaal interessant (co-)productieland en er zal kapitaal aangetrokken worden en werkgelegenheid worden gegenereerd. België, Frankrijk en Duitsland kennen al jaren een dergelijke, zeer succesvolle, regeling.

Verplichte bestedingen
Om Nederlandse films te kunnen financieren en realiseren maken Nederlandse filmproducenten steeds vaker gebruik van buitenlandse tax shelter regelingen. Aan deze tax shelters is een bestedingsverplichting verbonden. Tussen de 150% en 300% van het via de tax shelter verkregen geld, moet in het land van aanvraag uitgegeven worden. Hierdoor spenderen Nederlandse filmproducenten noodgedwongen miljoenen euro’s aan productiegeld in het buitenland. Nederlandse postproductiebedrijven en -professionals worden niet meer ingehuurd en gaan failliet. Dat heeft grote gevolgen voor de Nederlandse filmindustrie. Expertise die over de jaren heen is opgebouwd, raakt verloren. Dit raakt niet alleen de filmsector maar de gehele audiovisuele industrie.
De Nederlandse film is populair en het marktaandeel groeit. De industrie kan pas floreren wanneer er een solide creatieve en financiële voedingsbodem in eigen land is en er een goede facilitaire sector bestaat die deze industrie draagt.

De brandbrief is een initiatief van Filmmore, ondertekend en ondersteund door bedrijven en freelancers die ruim 650 filmprofessionals vertegenwoordigen in de filmindustrie waaronder: CINECO, AVP, STORM, Cam-a-lot, WarnierPosta, NCE (Nederlandse vereniging van Cinema Editors) NSC (Netherlands Society of Cinematographers). Er komen nog steeds steunbetuigingen binnen en meedoen kan ook via http://www.facebook.com/FilmmoreINT

Lees de volledige brief hier.

www.filmmore.nl

Bron: Herrie