OPROEP: Stuur je korte fictie film in voor Oscar selectie!

Meld je film aan vóór woensdag 1 augustus 2012, 13.00 uur en wie weet wordt jouw film straks ingezonden naar de Academy of Motion Picture Arts and Scienes (AMPAS) voor deelname aan de 85e Academy Awards, uitreiking in februari 2013. Lees vóór aanmelding de voorwaarden & procedure goed door.

LET OP: onvolledige of na de sluitingsdatum ingeleverde inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

In augustus 2012 kiest een onafhankelijke selectiecommissie één korte fictie film uit die namens Nederland zal worden ingezonden naar de Oscars in de categorie Best Live Action Short Film. Producenten en filmmakers kunnen een korte fictie film aanmelden voor deze selectie, indien de film voldoet aan onderstaande voorwaarden.

VOORWAARDEN
Algemeen
•    de film live action of fictie is (dus géén animatie, documentaire, experimenteel);
•    de film korter is dan 40 minuten (incl. credits);
•    de film één van de volgende vertoningsformaten heeft: 35mm / 70mm / DCP (Digital Cinema Package, voor DCP gelden aanvullende voorwaarden, zie hieronder);
•    de film Engels gesproken is, of Engels ondertiteld;
•    de film níet op televisie, internet, kabel en pay-tv is vertoond en niet vertoond is via home video sales tot 1 november 2012 (tenzij de vertoning plaats heeft gevonden ná het winnen van een festival award op een door de Academy goedgekeurd festival);
•    de film een definitieve eindversie is (dus geen werkkopie);
•    in de afgelopen 2 jaar niet is aangemeld voor Oscarselectie bij EYE Film Instituut Nederland (voorheen Holland Film);
•    Films die niet in aanmerking komen zijn: studentenfilms, een aflevering of pilot van een tv-serie, een deel van een feature-length film of een reclamefilm.

Kwalificatie van de film
de film die wordt uitgekozen door de Nederlandse Oscar selectie commissie moet zich vóór inzending naar de Oscars kwalificeren, conform het reglement van de Academy. Deze kwalificatie moet plaatsvinden tussen 1 oktober 2011 en 30 september 2012 en de film mag op het moment van kwalificatie niet ouder zijn dan 2 jaar (de Academy hanteert hiervoor de completion date van een film). Kwalificatie kan op één van de volgende manieren:
1.    Commerciële release in een theater in Los Angeles. Voor de film die uitgekozen is door de Nederlandse Oscar selectiecommissie regelt EYE Film Instituut Nederland een commerciële screening in september 2012. Omdat de exacte datum vooraf niet is vast te leggen, hanteert EYE de voorwaarde dat de aangemelde film op 1 september 2012 niet ouder is dan 2 jaar (volgens de completion date).
OF:
2.    Door het winnen van een festival award op een door de Academy goedgekeurd festival (zie de Short Film Awards Festivals List op de website van de Academy of via EYE International). Ook hierbij geldt dat de film bij het winnen van de Award, niet ouder was dan 2 jaar (volgens de completion date van de film).

Voorwaarden DCP (Digital Cinema Package)
Let op, EYE hanteert een aantal aanvullende voorwaarden voor het aanmelden van een film op DCP:
1.    Indien besloten wordt tot het insturen van een korte film in DCP formaat, dient bij de aanmelding een verklaring meegeleverd te worden, ondertekend door de producent en het bedrijf waar de DCP is gemaakt, dat de DCP geheel voldoet aan de format-eisen van de Academy. Zonder een dergelijke verklaring kan de film helaas niet aan de selectie meedoen.
2.    In geval van selectie van de film door de Nederlandse Oscarcommissie, vergoedt EYE de kosten van het maken van een kopie van een DCP (die ingezonden wordt naar de Academy), voor een bedrag dat nooit meer is dan de kosten voor het maken van een 35mm kopie.
3.    Het aanmelden van een film op DCP kan resulteren in een eigen bijdrage van de producent van 500 USD, in verband met de hogere kosten voor de commerciële release.

De belangrijkste Academy regels voor DCP (voor de volledige tekst, zie de Digital Qualification and Submission Rules):
•    24- or 48- frame progressive scan Digital Cinema format with a minimum projector resolution of 2048 by 1080 pixels, source image format conforming to ST 428-1:2006 D-Cinema Distribution Master—Image Characteristics; image compression (if used) conforming to ISO/IEC 15444-1 (JPEG 2000), and image and sound file formats suitable for exhibition in commercial Digital Cinema sites.
•    The audio in a typical Digital Cinema Package (DCP) is 5.1 channels of discrete audio and that is the preferred audio configuration, although up to 7.1 channels is acceptable.
•    The audio data shall be formatted in conformance with ST 428-2:2006 D-Cinema Distribution Master – Audio Characteristics and ST 428-3:2006 D-Cinema Distribution Master Audio Channel Mapping and Channel Labeling.
•    Encrypted DCPs will not be accepted.
•    You will need to submit a copy of your DCP, as supplied to you by your mastering facility. As noted above, this will be a computer hard drive—preferably an appropriately formatted SATA drive in a CRU drive carrier or a USB drive; The encoding format of your DCP should be JPEG2K/Interop; The image size for a “Flat” 1.85 aspect ratio should be 1998 x 1080; For a 2.39 “Scope” aspect ratio, image size should be 2048 x 858; Please specify the Target Color Gamut Data (TCGD). We prefer X’Y’Z’.

Reglementen van de Academy
Lees voor aanmelding alle Academy regels zelf goed na, want alleen films die voldoen aan het reglement van de Academy komen in aanmerking voor selectie door de commissie! Alle Academy regels voor korte films zijn opgenomen in het digitale aanmeldingspakket van de Academy “2012 Short Film Submission Packet”, PDF-bestand downloaden via: www.oscars.org/awards/academyawards/rules/rule19.html. In dit pakket:
–    Academy reglement voor korte film (Rule Nineteen)
(Dit reglement is tevens beschikbaar via een directe link: www.oscars.org/awards/academyawards/rules/rule19.html)
–    Short Film Entry Form & Short Film Entry Form Instructions
–    Short Film Awards Festivals List
(Dit reglement is tevens  beschikbaar via directe link: www.oscars.org/awards/academyawards/rules/Festival_list.pdf)
–    Digital Qualification and Submission Rules (voor DCP)

PROCEDURE
In de tweede helft van augustus komt de Nederlandse Oscar commissie Korte Fictie bijeen om een film te kiezen. Dit betekent dat uiterlijk vrijdag 17 augustus 2012 alle aangemelde films beschikbaar moeten zijn op 35mm, 70 mm of DCP met Engelse ondertitels. Van de producent wordt verwacht dat men deze versie klaar heeft liggen en dat deze per direct aangeleverd kan worden op verzoek van EYE. Dit is van groot belang om de film op tijd in LA te kunnen krijgen voor de Kwalificatie screenings. Indien de film niet klaar is, behouden wij ons het recht voor om een andere film in te sturen.
EYE Film Instituut Nederland vergoedt vervolgens de kosten voor het vervaardigen van een Engelse volgkopie. In alle gevallen bedraagt de vergoeding nooit meer dan de kosten voor het maken van een 35mm kopie. De print of DCP moet zo snel mogelijk klaar zijn en ingeleverd bij EYE, om te zorgen dat de film op tijd in de VS is voor de kwalificatie screenings.

AANMELDEN
Aanmelden kan door het inleveren van de volgende materialen:
per post: Ondertekende aanmeldingsformulieren (het AANMELDFORMULIER Live Action Short Oscars 2012 hier downloaden) en 10 exemplaren op dvd (indien mogelijk met Engelse ondertitels).
– per mail:
1. Logline (max. 10 woorden) en synopsis (max. 2 à 3 zinnen), in zowel Engels als Nederlands;
2. Korte biografie + filmografie van de regisseur in het Engels;
3. Creditlijst in het Engels (dwz de voortitels en aftiteling van de film).

Contactgegevens
EYE Film Instituut Nederland, EYE International, t.a.v. L. L. Nieveld
onder vermelding van: Oscarselectie Korte Fictie Film
Afleveradres: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam
Postbus: 37767, 1030 BJ Amsterdam
E-mail:LisalindeNieveld@eyefilm.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 1 augustus 2012, 13.00 uur. Voor deze datum moeten alle vereiste materialen bij ons binnen zijn.

LET OP: onvolledige, niet ondertekende of na de sluitingsdatum ingeleverde inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bron: EYE