Advies Raad voor Cultuur samenvoeging mediafondsen

De Raad voor Cultuur beschouwt de voorgenomen samenvoeging van het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties als ‘een mooie eerste stap’ naar een samenhangend mediabeleid, gericht op het bevorderen van innovatie, pluriformiteit en kwaliteit op het gebied van cultuur en journalistiek.

Niet het mediumtype maar de functie voor de samenleving zou voortaan leidend moeten zijn.  In een later stadium zouden ook het Nederlands Filmfonds, het CoBo-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zich bij het nieuwe fonds moeten aansluiten.

Het Mediafonds is verheugd dat de Raad het belang van dwarsverbanden inziet. Intensieve samenwerking met andere fondsen is al jarenlang het beleid. Expertise op het gebied van bepaalde mediumtypen zal in de toekomst hopelijk gedeeld worden, zodat het kwaliteitsoordeel over de verschillende functies – kunstzinnig dan wel journalistiek – meer aandacht krijgt. Het stimuleren van zowel culturele als journalistieke projecten vindt plaats in een snel veranderend medialandschap, waarin convergentie een sleutelwoord is en steeds meer on demand of à la carte wordt aangeboden. Naast drukwerk, radio en televisie zijn ook apps, websites en games belangrijke dragers geworden van informatie en artistieke inhoud.

In het Raadsadvies wordt uitgebreid ingegaan op de voors en tegens van overheidssteun in de media. Het Mediafonds acht de voorstellen op dit gebied zinnig en onderschrijft het standpunt dat een oordeel over de waarde van journalistieke en artistieke uitingen mogelijk is zonder de onafhankelijkheid van kunstenaars en journalisten in het geding te brengen. Op uitnodiging van het Mediafonds schreef de Amsterdamse hoogleraar journalistiek en cultuur Frank van Vree onlangs een essay over deze kwestie. Wel acht het Mediafonds de hoeveelheid aandacht die het Raadsadvies geeft aan de noodzakelijke steun voor kunst en cultuur in de media aan de magere kant. Juist in een tijd van bezuinigingen op de cultuurbegroting is de verspreiding via elektronische weg van het grootste belang.

Het Mediafonds ziet uit naar het spoedige begin van de samenwerking met het Persfonds, teneinde gezamenlijk beleid te ontwikkelen.

Naar het advies van de Raad voor Cultuur en het essay van Frank van Vree.

Meer informatie:
Titia Vuyk, communicatie Mediafonds, telefoon 020-623 3901
www.mediafonds.nl

Bron: persbericht Mediafonds