Omroepen vrezen vertraging fusies

Omroepbestuurders hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gevraagd haast te maken met de nieuwe Mediawet, om zo de fusies mogelijk te maken.

Het wetsvoorstel dat omroeporganisaties in staat stelt samen te gaan, mag volgende week niet controversieel worden verklaard, schrijven de omroepbazen. Vertraging gaat volgens hen ten koste van de kijker: de bezuinigingen moeten anders uitsluitend komen uit de programma’s.

In de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamercommissie van OCW stellen de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de omroepdirecteuren dat zij de bezuinigingen – tot 200 miljoen euro in 2015, een kwart van het budget – alleen kunnen opvangen als zij mogen fuseren.

Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de NPO: ‘Hilversum wil graag doorpakken. De omroepen zijn eensgezind over de hervorming van het bestel. Wij willen van 21 naar 8 omroeporganisaties. Daar werken we nu hard aan.’

Volgens Hagoort belemmert de huidige Mediawet dat omroepen samen kunnen gaan. ‘Als nu twee ledenomroepen fuseren, dan tellen de ledenaantallen boven een maximum van 400.000 niet mee. Twee omroepen die fuseren krijgen dan het budget en de zendtijd van één omroep. Dat is geen prikkel om samen te gaan, maar juist een straf. Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat.’

Bron: NRC Handelsblad