Screen Flanders: Nieuwe Vlaamse Filmsteunregeling

De Vlaamse regering heeft op 20 april besloten om 5 miljoen euro uit te trekken om meer internationale filmproducties naar Vlaanderen te halen. Producenten kunnen van de Vlaamse overheid voorschotten tot 400.000 euro ontvangen als tegemoetkoming van hun bestedingen in Vlaanderen.

De Vlaamse filmindustrie kent de laatste jaren een stijgend succes. Films gooien steeds hogere ogen en slagen er hoe langer hoe meer in om internationaal door te breken. De recente Oscarnominatie van de film Rundskop is hier een goed voorbeeld van. Ook TV-producties en -formats vinden geleidelijk de weg naar een internationale carrière en ook de invoering van belastingmaatregelen (tax shelter) hebben aan het succes bijgedragen.

Met Screen Flanders willen minister president Kris Peeters, tevens minister van Economie, en minister van Cultuur Joke Schauvliege een extra financiële bijdrage leveren aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in Vlaanderen doen. Hierdoor wordt een toename verwacht van het aantal producties in Vlaanderen, wat een stimulans betekent voor de hele Vlaamse audiovisuele sector, cultureel en economisch gezien. Het jaarlijkse budget hiervoor bedraagt 5 miljoen euro.

De steunmaatregel is bedoeld voor lange speelfilms (met een duur van minstens 60 minuten) en animatiereeksen.

De maximale steun per project bedraagt 400.000 euro en het de producent moet kunnen bewijzen dat ze een verbintenis aangaat op basis van uitgaven voor minimaal 250.000 euro.

Voor de behandeling van de aanvragen en de promotie en communicatie rond de maatregel zal het Agentschap Ondernemen een beroep doen op de deskundigheid van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Bron: Mediadesk