Monopolie omroepen op programmagegevens voorbij

De Tweede Kamer heeft dinsdag definitief uitgesproken dat omroepen hun monopolie op de programmagegevens verliezen.

Al eerder was duidelijk dat een meerderheid vindt dat de gegevens over tv-programma’s van de publieke omroep voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dinsdag verwierf een voorstel van VVD en D66 daarover dan ook de steun van een meerderheid.

Het gevolg is dat omroepen niet langer het alleenrecht hebben om via tv-gidsen voor de langere termijn de programmagegevens te verspreiden. De Kamer wil wel dat de omroepen een vergoeding krijgen voor de kosten die ze maken voor het verstrekken van de gegevens.

Omroepen konden tot nu toe leden aan zich binden via het uitgeven van een tv-gids. ‘Met dit voorstel zal duidelijk worden welke omroepen op echte steun van de kijker kunnen rekenen, en welke kunstmatig in stand worden gehouden door een aantrekkelijk omroepblad’, zegt een van de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Boris van der Ham. Hij wijst erop dat nieuwe omroepen als BNN en Max steun hebben gevonden zonder de uitgifte van een gids.

Bron: ANP