Toekomst MEDIA Programme in cruciale fase

Op 10 mei 2012 overleggen de Europese ministers van Cultuur voor het eerst gezamenlijk over het Creative Europe programma, het voorstel voor een nieuw MEDIA- en Cultuur Programma voor de jaren 2014 tot 2020.

Het voorstel is in november 2011 voorgelegd aan de nationale overheden en het Europees Parlement. Onder Deens voorzitterschap vinden op dit moment tussen de lidstaten de voorbereidende onderhandelingen plaats over de inhoud van het voorstel. Nederland heeft een helder standpunt: met betrekking tot de financiering is de minister geen voorstander van verhoging van het budget en zij zet vraagtekens bij het nut en de noodzaak van een Culture and Creative Sectors Financial Facility (als logische opvolger van het huidige Productie Garantiefonds). Klik hier om het Nederlandse kabinetsstandpunt met betrekking tot Creative Europe te lezen.

Het Europees Parlement buigt zich ook over het voorstel en tot juli kunnen er nog amendementen (formele wijzigingen) worden ingediend. Nadat het EP een standpunt heeft ingenomen zal er gezamenlijk met de Raad van ministers tot een eerste stemming worden gekomen.

Gelijktijdig aan dit proces vinden de onderhandelingen over het budget van het programma plaats. Dit hangt nauw samen met het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (MFK) van de gehele Europese Commissie. Afhankelijk van het uiteindelijke budget zal, indien nodig, de inhoud van het voorstel aangepast worden en de concrete invulling van de jaarlijkse werkprogramma’s worden vastgesteld. Dit gebeurt in de programmagids in samenspraak met de lidstaten en daarin worden regelingen op detailniveau uitgewerkt.

Eind april organiseert MEDIA Desk Nederland in samenwerking met de European Cultural Foundation (‘We are more’ Campagne) een stakeholder meeting in het ‘Huis van Europa’ in Den Haag. Doel is om de Nederlandse culturele- en creatieve sector en de politiek te informeren over de meerwaarde van het nieuwe Creative Europe programma.

In NRC Handelsblad van woensdag 18 januari 20102 (Birgit Donker en Petra de Koning), spreekt Europarlementariër Marietje Schaake haar volledige steun uit voor het voorstel. ‘Het zou een belangrijke stimulans zijn voor de creatieve sector. Europa dreigt zijn voorsprong op dit terrein te verliezen’.

Bron: MEDIA Desk