Verslag NBF seminar – ‘Soundtrack Your Film’ tijdens Go Short vrijdag 16 maart 2012

Het Go Short film festival in Nijmegen stond dit jaar in het teken van muziek en film. En het blijkt steeds weer: Geluid is ontzettend belangrijk voor de sfeer van een film. Op zich niets nieuws, maar de rol van geluid in films staat weer vol in de spotlights sinds bijvoorbeeld het succes van The Artist.

De NBF organiseerde tijdens Go Short een seminar over film en muziek getiteld ’Soundtrack Your Film’. Tijdens dit seminar voor professionals werden verschillende onderwerpen besproken, zoals hoe je aan muziek voor je film komt, en hoe componisten regisseurs kunnen vinden.

Voor dit seminar had de NBF vijf interessante sprekers uitgenodigd met diverse achtergronden. Allemaal bieden zij inzichten in verschillende onderdelen van muziek in film, maar ze zijn het over één ding eens: muziek is ontzettend belangrijk voor film.

‘Wees niet bang om groots te denken’
Rogier van Twuijver van Epiqurus Agency heeft met zijn bedrijf een bemiddelende functie tussen componist en opdrachtgever. Zijn bedrijf stuurt namens componisten werk op naar grote music supervisors in Amerika, die opdrachten verspreiden. Zij zoeken bij beelden van grote producties bepaalde muziek. Hierbij is het van belang dat Rogier en zijn componist snel reageren op opdrachten die zij aanbieden. Rogier heeft hierbij ontdekt dat je niet bang moet zijn om groots te denken. Hij stuurde eens muziek in die gecomponeerd was voor de film Men in Black III. De muziek kwam uiteindelijk onder een trailer van UFC Prime Time video terecht. Als iets goed is, komt het dus uiteindelijk altijd wel ergens terecht. Rogier investeert met zijn bedrijf veel in talentvolle jonge producers en raadt anderen dan ook aan om dit ook te doen.

‘Gebruik alleen muziek waarvan alle rechten voor alle media gecleard zijn’
Jean Paul Ditmarsch is Business Development Director bij de internationale music library Audio Network. Dit bedrijf biedt op verschillende manieren muziek aan. Het is mogelijk om muziek uit de library te gebruiken tegen een zeer redelijke prijs, maar ook om muziek op maat te laten componeren. Het belangrijkste is volgens Jean Paul dat de rechten van muziek altijd wereldwijd en voor alle media gecleard moeten zijn, want anders kun je een film nooit in het buitenland vertonen of distribueren. Dit kan je als maker financiers kosten of distributeurs afschrikken. Zijn bedrijf levert op deze manier muziek aan. Jean Paul merkt dat regisseurs zich soms blind staren op commerciële muziek die ze tijdens de montage onder het beeld gezet hebben. Hij geeft als tip om zo snel mogelijk andere muziek te gebruiken, zodat de regisseur niet gehecht raakt aan de werkversie, die wat betreft de rechten niet bruikbaar is.

‘Haal in een vroeg stadium een sounddesigner bij je project voor optimaal resultaat’
Harold Jalving is een sounddesigner die vooral werkt aan korte films en documentaires. Hij is veel bezig met de inhoudelijke kant van geluid en werkt vaak met studenten van het conservatorium. Dit zijn volgens hem getalenteerde mensen die bereid zijn om alles te geven voor een mooi eindresultaat en vaak nog low budget willen werken. Hij raadt filmmakers dan ook aan om zo snel mogelijk een sounddesigner bij hun projecten te betrekken, zodat er een kwalitatief hoog eindresultaat aangeleverd kan worden. De sounddesigner kleurt volgens Harold de beelden in en daarom is het goed als er snel een goede samenwerking en communicatie is met de regisseur, zodat er uitgediept kan worden welke sfeer en gevoel er opgeroepen moeten worden.

‘Investeer in een goede relatie met de componisten, zodat ze precies weten wat je wilt’
Het oproepen van emoties is ook heel belangrijk voor Martijn Schimmer en Matthijs Kieboom van SMP studio. Het doel van filmmuziek is volgens hen het versterken van emotie en sfeer, maar het kan ook helpen bij de herkenbaarheid en identificatie van personages. Ook willen zij graag een goede band opbouwen met de regisseur en de producent, als deze zich ook met het creatieve gedeelte bezighoudt. Als componisten vinden ze het verder heel belangrijk dat een film op een passende manier ingevuld wordt met muziek. Daarom moet er goed overlegd worden over de hoeveelheid en het type muziek dat gebruikt gaat worden. Een kinderfilm kent vaak meer muziek dan een speelfilm voor volwassenen of een documentaire. Ook moet er goed afgewogen worden of muziek direct uit de computer komt (MIDI), of deels of volledig echt ingespeeld wordt, want deze verschillen kunnen heel verschillende sferen oproepen.

Ondergeschoven kindje
Geluid moet niet langer een ondergeschoven kindje zijn in de filmindustrie, zoveel is duidelijk. De soundtrack kan je film in sommige gevallen zelfs maken of breken en het is dus ontzettend belangrijk om ook als regisseur genoeg aandacht te besteden aan de soundtrack. Uit het publiek bleek dat het soms lastig is om als regisseur een componist te vinden en andersom. De NBF wil gaan onderzoeken of er manieren zijn om deze communicatie verder te verbeteren.

We kijken terug op een geslaagde dag tijdens dit gezellige festival en we hopen iedereen geïnspireerd te hebben om eens anders naar geluid te kijken én te luisteren.

Websites van de sprekers
Rogier van Twuijver – http://www.epiqurus.com/
Jean Paul Ditmarsch – http://www.audionetwork.com/
Harold Jalving – http://www.blubase.com/Harold.html
Martijn Schimmer & Matthijs Kieboom – http://www.smp-studio.nl/