Tijdelijke indienstop bij commercieel intendant Marleen Gorris opgeheven

Vanaf 15 maart a.s. is het weer mogelijk om nieuwe projecten voor te leggen aan de commercieel intendant van het Filmfonds.

Marleen Gorris zal projecten bekijken waarvoor in ieder geval een uitgebreid (3 á 5 pagina’s tellend) synopsis wordt ingediend, middels het formulier idee-check voor de intendanten.

Gezien het grote aantal familiefilms dat inmiddels in ontwikkeling en realisering is bij de commercieel intendant, zal Marleen vanaf de opheffing van de indienstop per 15 maart 2012 geen films in dat genre meer in behandeling nemen.

Zowel artistiek intendant Frank Peijnenburg als Marleen, zullen tot 15 juni 2012 nieuwe projecten bekijken en eventueel in behandeling nemen, daarna zullen zij zich richten op het verder uitontwikkelen van de lopende projecten en het besteden van het resterende realiseringsbudget voor 2012.

Voor vragen over de wervingsprocedure kunt u zich wenden tot Vi Nguyen (v.nguyen@filmfonds.nl).

Bron: Nederlands Filmfonds