Oproep voor het indienen van synopsissen Telefilm 2012

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Er kunnen twaalf bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario.

De selectie van deze twaalf synopsissen geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent zes telefilms gerealiseerd. Deze telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijk geproduceerde telefilms worden in januari 2014 uitgezonden via Z@pp op Nederland 3, in het zaterdagavondslot van 19.00 uur.

Dit jaar gaat het om familiefilms waarbij ook de jeugdige kijker vanaf 6 jaar mee kan kijken. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu.  Met tevens  aandacht voor het perspectief van een volwassene.

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van +/- € 800.000.

Overige voorwaarden:

u  het indienen van de synopsissen is alleen mogelijk voor onafhankelijke film-/tv-producenten

u  de synopsis telt minimaal twee en maximaal 4 pagina’s A4 (enkelzijdig beschreven)

u  de synopsis is voorzien van een (werk)titel, auteur en datum, nummering pér pagina en dienen lósbladig (géén ringbandjes, plastic omslagen etc.) te worden ingeleverd

u  de synopsis wordt enkelvoudig (één exemplaar) ingediend

u  bijgevoegd: duidelijke curriculum vitae van de schrijver en van de producent, dat is voorzien van adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres

u  het geheel (de synopsis en curriculae vitae) beslaat niet meer dan 6 pagina´s.

de schrijver en producent zijn NIET een en dezelfde persoon, dat geldt ook voor regisseur en producent

u  de producent, regisseur en schrijver hebben relevante werkervaring

u  deelname staat alleen open voor omroepen met een lange staat van dienst op het gebied van inhoudelijke en productionele (co)producties van kwaliteitsdrama en/of (tele)film. Aantoonbare affiniteit en ervaring met het coproduceren van 90 minuten drama, met een budget van +/- € 800.000 is een vereiste

in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een zich kwalificerende publieke omroep, opnieuw worden ingediend

u  synopsissen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet behandeld

u  het indienen dient zowel per post (1x hardcopy) als per e-mail (1x digitaal) te gebeuren

De synopsissen dienen uiterlijk maandag 7 mei 2012 vóór 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO!

Bezoekadres:    CoBO, Media Park, Sumatralaan 45, 1217 GP, Hilversum, NPO-gebouw, kamer 6.6.001

Postadres:  CoBO, Postvak M.54, Postbus 26444, 1202 JJ  HILVERSUM.

In de linkerbovenhoek van de enveloppe: TELEFILM 2012

E-mailadres: cobo@cobofonds.nl bij onderwerp vermelden: Telefilm oproep mei 2012

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48.