Kabinet kondigt onderzoek aan naar collectieve vergoedingsregeling

In haar reactie op het Europese Groenboek online distributie audiovisuele werken kondigt het Nederlandse kabinet aan dat er onderzoek gedaan moet worden naar billijke vergoedingsystemen voor makers en uitvoerend kunstenaars als hun werk on-line ter beschikking wordt gesteld.

Onderzocht zou moeten worden wat de voor- en nadelen zijn van enerzijds een billijke vergoeding die via de producent wordt geregeld en anderzijds een proportionele vergoeding die collectief bij de exploitant kan worden opgehaald. Dat laatste is het model dat PAM voorstaat.

Bron: Netwerk Scenarioschrijvers