Nieuwe directeur Cultuur en Media

De ministerraad heeft Marjan Hammersma voorgedragen als nieuwe directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De voordracht werd gedaan door minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met instemming met minister Van Bijsterveldt van OCW. De benoeming ging per direct in. Hammersma (1964) is sinds 2005 werkzaam bij OCW als directeur Media, Letteren en Bibliotheken. Vanaf 2007 is zij tevens plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als hoofd van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek bij de Nederlandse Publieke Omroep. Mevrouw Hammersma studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: Villamedia