Nieuws van het Filmfonds

Hier is een opsomming te vinden van de nieuwsberichten van het Filmfonds.

Beleidsplan Nederlands Filmfonds 2013-2016
Het Nederlands Filmfonds kiest een nieuwe koers om binnen de budgettaire beperkingen de creatieve en economische potentie van de filmsector optimaal te benutten. Het Fonds heeft zijn strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar ter goedkeuring aangeboden aan Staatssecretaris Zijlstra. Het plan bouwt voort op de sterke resultaten van de sector van de afgelopen jaren en heeft als hoofddoel de kwaliteit van de Nederlandse film te verhogen, het productievolume te stimuleren en de opgebouwde relatie met het (inter)nationale publiek verder te versterken. Dit vraagt innovatief ondernemerschap, inzet en samenwerking van de gehele sector – van scenaristen, regisseurs en producenten tot distributeurs en vertoners. Lees verder

Begroting Documentaire aangepast
De documentaire begroting is aangepast. Sinds 1 januari 2012 maken de kosten voor de encodering naar 2K deel uit van de productiekosten, die onder de verantwoording van de producent vallen (zie post 11.9). Deze kosten komen dus niet langer ten laste van de distributeur, die daardoor binnen de bijdrage van het Filmfonds meer ruimte heeft voor de werkelijke promotie- en uitbrengkosten.

Encodering op 1.4K is niet langer opgenomen. Als medio 2012 alle zalen in Nederland gedigitaliseerd zijn zal er minimaal op 2K worden vertoond. De films die nu worden begroot, zullen niet voor die tijd in de bioscoop draaien. Bij afwerkingsaanvragen wordt per geval bekeken hoe de uitbreng zal plaatsvinden en hoe deze overeenkomstig kunnen worden ondersteund.

Teledoc 2012
De Nederlandse Publieke Omroep, het Filmfonds en CoBO roepen documentairemakers op plannen in te dienen voor de tweede ronde van het Teledoc project 2012. In dit project werken publieke omroepen en het Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.
In 2012 zijn er drie data voor het indienen van Teledoc aanvragen: 1 februari, 1 juni en 1 oktober.

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse link, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek. De lengte van de films is tussen de 70 en 90 minuten, het beschikbare budget is ± € 300.000 per documentaire voor realisatie en € 20.000 voor scenario-ontwikkeling.

Projecten kunnen een toekenning krijgen voor ontwikkeling, research of voor het schrijven of uitwerken van een documentaireplan. Na uitwerking van de gekozen plannen vindt selectie door publieke omroepen en Filmfonds plaats voor realisering. Meer informatie vindt u hier.

Berlinale 2012
Nederland is met 11 producties dit jaar sterk vertegenwoordigd op de het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Zo zijn de speelfilms Kauwboy (regie: Boudewijn Koole, productie: Waterland Film), Snackbar (regie: Meral Uslu, productie: Lemming Film en Volya Films) en Hemel (regie: Sacha Polak, productie: Circe Films, Bella Cohen Films en Jaleo Films (ES)) geselecteerd en gaat de documentaire Anton CorbijnInside Out (regie: Klaartje Quirijns, productie: LEV Pictures, CTM Films, EyesWideFilms (UK), Fastnet Films (IE) en Savage Film (BE)) in première. Kauwboy draait in het Generation K-plus programma, evenals Hazenpad (regie: Lotte van Elsacker, productie Lotte van Elsacker en AKV St. Joost) en Papa´s Tango (regie: Michiel van Jaarsveld, productie: IJswater Films). Snackbar draait in het Generation 14Plus programma. Hemel is geselecteerd voor het Forum evenals de minoritaire coproductie Toata lumea din familia noastra (Everybody in Our Family)(regie: Radu Jude, productie: HiFilm Production (RO) en Circe Film). Anton CorbijnInside Out is geselecteerd voor de Berlinale Special. Ook de speelfilm Patatje Oorlog (regie: Nicole van Kilsdonk, productie: Lemming Film en A Private View (BE)), die eerder tijdens het Cinekid Festival 2011 de prijs voor Beste Nederlandse Kinderfilm won, is te zien in het Generation K-plus programma. De korte film Broer (regie: Sacha Polak, productie: Lemming Film), ging in Nederland tijdens het Nederlands Film Festival 2011 in première en zal in Berlijn te zien zijn in het Generation 14plus Short Film programma. Voor de Panorama Special is geselecteerd de minoritaire coproductie Iron Sky (regie: Timo Vuorensola, productie: Blind Spot Pictures Oy (FI), 27 Films Productions (DE), New Holland Pictures (AU), Energia Productions (FI), Executive producer: San Fu Maltha). In het Forum Expanded draait de korte minoritaire coproductie Bye Bye (regie: Paul Geday, productie: ZINdoc). Het festival duurt van 9 t/m 19 februari 2012.

SEE NL 6 is uit
Tijdens de eenenveertigste editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam verscheen de zesde editie van het blad SEE NL.
SEE NL wordt verspreid op internationale filmfestivals en markten om Nederlandse films onder de aandacht te brengen van buitenlandse filmprofessionals. De volgende editie kan worden verwacht tijdens het Internationaal Film Festival van Cannes in mei. De digitale versie vindt u hier

Publicaties
Esther Schmidt en Sabine Veenendaal schreven het boek Van Abeltje tot Zoop, dat een beeld schetst van de Nederlandse jeugdfilm van 1917 tot heden. Ze stelden een overzicht samen van alle jeugdspeelfilms die er tot nu toe in Nederland zijn gemaakt en interviewden ruim 40 professionals uit de filmsector. Het boek is rijk geïllustreerd met beelden uit de besproken films, werkfoto’s, aantekeningen, awards, krantenknipsels, storyboards en stills. Het boek, door het Filmfonds met een bijdrage ondersteund, kwam oktober vorig jaar uit. In aansluiting hierop hebben de auteurs voor het internationale filmpubliek The Dutch Touch: Vision and Passion for Children’s films in the Netherlands geschreven, dat zal worden gelanceerd op de Berlinale 2012. Deze internationale uitgave bevat een overzicht van alle Nederlandse jeugdfilms vanaf 1989, rijk geïllustreerd met beeldmateriaal en quotes van de filmmakers.

Film Production Workshop Tom Kane op 16, 17 en 18 maart
Tussen 16 en 18 maart geeft Tom Kane zijn 3-daagseFilm Production Workshop in Amsterdam. Tom Kane heeft een lange carrière opgebouwd in de film- en televisie-industrie als producent, production manager en assistant director. Hij heeft o.a. meegewerkt aan Prizzi’s Honor, Raging Bull, Kramer vs. Kramer, The Flamingo Kid, Taxi Driver, The Stepford Wives enCrossfire Trail.

De workshop behandelt hoe succesvol film- of videoproducties te plannen en organiseren en is bedoeld voor o.a. aankomende producenten, production managers, assistant directors, scenaristen en acteurs. Meer informatie over de workshop vindt u hier.

Het is mogelijk om bij het Filmfonds een bijdrage in de kosten van de workshop aan te vragen door middel van een praktijkstudiebijdrage. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier

Central de Cultura
De zes culturele overheidsfondsen (het Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds (fusie Mondriaan Stichting & FondsBKVB), Nederlands Filmfonds, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Nederlands Fonds voor de Letteren) zijn in 2011 een cultureel intensiveringprogramma tussen Nederland en Brazilië gestart. Dit tweejarig-programma, Central de Cultura, heeft als doel samenwerking en uitwisseling tussen Braziliaanse en Nederlandse makers te ondersteunen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het culturele veld, de culturele fondsen, de Nederlandse consulaten in Brazilië en het Ministerie van OCW. Het communicatieplan voor 2012 vindt u hier.

Bron: Nederlands Filmfonds