Wereldomroep moet snijden

Door de bezuinigingen daalt het budget van de Wereldomroep volgend jaar van 46 miljoen euro naar 14 miljoen euro per jaar. Het aantal medewerkers zakt van 350 naar 80 à 100. Volgens algemeen directeur Jan Hoek wordt een deel van het sociale plan betaald vanuit de Omroepreserve van het ministerie van OCW, hoeveel is nog onduidelijk.

De reorganisatie van de Wereldomroep kost zeker 25 miljoen euro. “Voornamelijk afvloeiingskosten”, meldt Hoek. “Daarnaast proberen we via cursussen en coaching mensen van werk naar werk te helpen. Bovendien sluiten we twee zendstations, op Bonaire en Madagaskar, daar werken respectievelijk 25 en 50 man. Dat lijkt veel, maar een belangrijk deel is beveiliging en de lonen liggen daar heel anders dan hier.”

De afgeslankte Wereldomroep wil zich met name gaan richten op delen van Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en China. Het kabinet wil dat de omroep zich beperkt tot één kerntaak: de verspreiding van het vrije woord, met name in landen waar de persvrijheid onder druk staat. Hoofdredacteur Rik Rensen: “De exacte thema’s zijn we nu aan het bepalen. We gaan geen seksuele voorlichting geven à la NVSH, maar maken taboes bespreekbaar. Zo worden in sommige Afrikaanse landen complete sociale structuren ontwricht door de verkrachting en onderdrukking van vrouwen. Slachtoffers worden beschouwd als paria’s, daar is dus een groot gebrek aan informatie.”

Rensen laat weten dat de Wereldomroep ook wat duurzaamheid betreft puur journalistiek te werk zal gaan. “Dus niet uitleggen wat de voordelen van led-lampen zijn, maar de bevolking informeren over ontwikkelingen als de overheid dat niet doet. Bijvoorbeeld wanneer een groot gebied door de bouw van een dam ontbost dreigt te worden.”

Bron: Telegraaf