Nieuwe koers Filmfonds 2013-2016

Het Nederlands Filmfonds kiest een nieuwe koers om binnen de budgettaire beperkingen de creatieve en economische potentie van de filmsector optimaal te benutten. Het Fonds heeft zijn strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar ter goedkeuring aangeboden aan Staatssecretaris Zijlstra.

Het plan bouwt voort op de sterke resultaten van de sector van de afgelopen jaren en heeft als hoofddoel de kwaliteit van de Nederlandse film te verhogen, het productievolume te stimuleren en de opgebouwde relatie met het (inter)nationale publiek verder te versterken. Dit vraagt innovatief ondernemerschap, inzet en samenwerking van de gehele sector – van scenaristen, regisseurs en producenten tot distributeurs en vertoners.
Vanaf 2013 krijgt het Fonds te maken met forse bezuinigingen en gaan de beschikbare middelen met 25% omlaag. Tegelijkertijd krijgt het nieuwe taken erbij. Het Fonds pleit voor invoering van gerichte economische maatregelen vóór 2013 om voldoende kapitaal voor filmproductie aan te trekken en besteding ervan in Nederland te stimuleren.

Het Fonds schept gerichte condities voor de periode 2013-2016:
o    Scenario- en projectontwikkeling krijgen prioriteit om de kwaliteit van films te verhogen en de kans op succes te vergroten.

o    Met gedifferentieerde realiseringsbijdragen en nieuwe maxima stimuleert het Fonds het productievolume en creëert het ontwikkel- en groeikansen voor nieuwe en ervaren makers. Makers krijgen een toeslag op basis van artistiek succes en/of publiekssucces met eerder werk en/of op basis van aangetrokken internationale financiering.

o    Talentontwikkeling en innovatie worden integraal gestimuleerd. Innovatieve plannen, bijvoorbeeld op het gebied van filmproductie, financiering, marketing, distributie en vertoning worden gesteund.

o    Internationale samenwerking wordt geïntensiveerd via coproductie, export van Nederlandse films, deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling.

o    Het publieksbereik en de diversiteit van het filmaanbod worden gestimuleerd. Nederlandse en buitenlandse arthouse films krijgen een distributiebonus op basis van behaalde publieksresultaten.

Om het beleid doeltreffend uit te voeren en de slagvaardigheid en efficiëntie te vergroten, kiest het Fonds voor een nieuwe werkwijze:

Er komen drie programma’s met een specifiek profiel voor ontwikkeling en productie van films: New Screen NL voor nieuw talent, innovatie en filmisch experiment in alle genres van nieuwe en ervaren makers, en voor de korte (animatie) film; Screen NL voor speelfilms, lange animatiefilms, lange documentaires en internationale coproducties van ervaren makers die aan hun derde of volgende film werken; Screen NL Plus voor bioscoopfilms voor een groot publiek, waarbij een matchingbijdrage wordt gegeven op basis van financiële en zakelijke criteria. De selectie van distributie-aanvragen en filmactiviteiten bundelt het Fonds in één afdeling.

Ontwikkelingsaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Voor realiseringsaanvragen is het aantal indienmomenten beperkt. Om per ronde de sterkste filmplannen te selecteren maakt het Fonds een integrale afweging van de ingediende realiseringsaanvragen. Vanaf 2013 selecteren filmconsulenten filmplannen binnen de programma’s Screen NL en New Screen NL en adviseren de directeur/bestuurder. Het Fondsbureau toetst de zakelijke aspecten en adviseert over de hoogte van de bijdrage. Filmconsulenten krijgen een aanstelling voor maximaal drie plus één jaar. Daarmee beëindigt het Fonds de advisering over aanvragen voor filmproducties door commissies.

Het beleidsplan 2013-2016 kunt u hier vinden: http://www.filmfonds.nl/uploads/media_items/beleidsplan-2013-2016.original.pdf

Voor meer informatie: Nederlands Filmfonds, Jonathan Mees, Hoofd Communicatie, Tel: 020-5707681, e-mail: j.mees@filmfonds.nl
www.filmfonds.nl

Bron: Nederlands Filmfonds