Filmfonds: commissies eruit, consulenten erin

Op 1 februari legt het Filmfonds het Beleidsplan 2013-2016 ter goedkeuring voor aan de minister. Gisteren werd het plan alvast aan belanghebbenden gepresenteerd. Hoewel het fonds pas op 1 februari uitgebreide toelichting wil geven, is duidelijk dat er grote veranderingen op stapel staan.

Het is de bedoeling van het Filmfonds dat het huidige systeem, waarbij adviescommissies het bestuur adviseren over subsidieaanvragen en beleid, grotendeels verdwijnt. Dat bevestigt het Filmfonds vandaag. In plaats hiervan wil het fonds een model instellen naar Scandinavisch voorbeeld. Dat houdt in dat de plaats van de tientallen adviseurs die momenteel aan het fonds zijn verbonden, ingenomen wordt door een kleiner aantal filmconsulenten. Zij worden voor een beperkte termijn benoemd. De consulenten zullen vermoedelijk persoonlijk een zwaar stempel drukken op het beleid ten aanzien van subsidieaanvragen. Op 1 februari komt het Filmfonds met meer informatie naar buiten.

Bron: Filmkrant