Downloadverbod in Nederland komt er niet

De Tweede Kamer wil geen downloadverbod van “illegale” muziek of films. Wel moet de thuiskopieregeling worden uitgebreid. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie vindt dat heilloos.

Teeven bleef ook in de tweede behandeling van het auteursrecht in de Tweede Kamer stijf vasthouden aan zijn wil om “fanatici” onder de downloaders van illegale content hard aan te pakken. Of, liever gezegd, hard te laten aanpakken. Want van strafrechtelijke vervolging van downloaders wil de staatssecretaris niets weten, ondanks een eerder verzoek daarover van het CDA. Die partij slikte die wens overigens gisteren in, maar toonde zich wel voorstander van een downloadverbod.

Het CDA kreeg bijval van de VVD, hoewel de grootste partij in de Kamer inhoudelijk niet veel had te melden over de hervorming van het auteursrecht. Tegenstanders van een downloadverbod zijn de PVV, PvdA, GroenLinks, SP en D66, die samen een Kamermeerderheid hebben. Van ChristenUnie , Partij van de Dieren en SGP is nog geen inhoudelijke reactie gekomen.

Fanatici aanpakken

Teeven legde de Tweede Kamer nog eens uit hoe hij een downloadverbod voor ogen had. Daarbij zag hij drie categorieën downloaders: de veelgebruikers, de beroepsgebruikers en de fanatici. De eerste groep zou volgens Teeven geen angst hoeven hebben voor claims, de middengroep “zou zich een beetje zorgen moeten maken” en de laatste groep zou voor het gerecht kunnen worden gedaagd.

Teeven gaf daarbij aan een richtbedrag te willen hanteren van “vermoeden van schade”. Hij weigerde, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de Tweede Kamer, om daarbij een grensbedrag te noemen. “Dan krijg ik direct allerlei discussies op internetfora.”

Wat is een schadevermoeden?

Dat leidde tot wat irritatie bij de Tweede Kamerleden. Wat is een “schadevermoeden”, hoe wordt dat gemeten en wie meet dat, waren onder meer de vragen. Op geen van de vragen kon Teeven een duidelijk antwoord geven, hoewel hij wel een rol zag voor isp’s. Dat werd direct afgeschoten door de kamer, het is niet de bedoeling dat isp’s gaan fungeren “als een soort internetpolitie”.

Teeven ziet het probleem dat zijn voorstel voor een downloadverbod niet een meerderheid gaat halen bij stemming in de Tweede kamer, maar zegt daarbij wel dat diezelfde Kamer duidelijke keuzes moet maken. Het kan volgens hem niet zo zijn dat het verliezen van omzet van de muziek- en filmsector worden gecompenseerd door meer heffing op thuiskopieën. “Dat is ouderwets en een doodlopende weg. Steeds meer wordt via Spotify of iTunes beluisterd en gezien. Gegevensdragers zoals wij die kennen, verdwijnen.”

Schandaal bij Buma/Stemra

Lang werd er gesproken over de laatste affaire met een bestuurder van Buma/Stemra, en tevens de topsalarissen van de bestuurders van deze zogeheten cbo’s (collectieve beheerorganisaties) die de belangen van auteursrechthouders moeten verdedigen. Teeven beloofde de Kamer dat aan de exorbitante salarissen een einde wordt gemaakt.

Wel zegt de staatssecretaris dat hij niet bij machte is in te grijpen in het onderzoek dat nu door de Raad van Toezicht wordt gedaan naar de van belangenverstrengeling verdachte Stemra-bestuurder. Ook is er nog geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek, “maar dat kan natuurlijk altijd nog komen, die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie.”

Bron: Webwereld